Slyšet dějiny. HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání – ZRUŠENO

  • Termín: 27. 03. 2020, 09:00
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 (Dům odborových svazů), 6. patro

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR je seminář zrušen. O náhradním termínu semináře budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Používáte ve výuce zvukové záznamy? Seminář Českého rozhlasu a ÚSTR nabídne praktické příklady, jak s nimi pracovat. Archiv ČRo představuje bohatý zdroj pramenů k výuce dějin 20. století. ÚSTR nabídne možnosti, jak využít zvukové záznamy v aplikaci HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s prameny. Účastníci kurzu si osvojí postupy, jak zvukové záznamy účinně zapojit do výuky. Získají přístup k aplikaci HistoryLab.cz, s níž mohou dále pracovat ve škole.

Seminář je akreditovaný MŠMT v systému DVPP pod č.j. 833/2019-2-182.

Zájemce prosíme o registraci.

Program

9:00 – 9:30 Jak využít zvukové záznamy ve výuce? O čem vypovídají dějiny rozhlasu? Reflexe vlastní pedagogické praxe a sdílení zkušeností (Dušan Radovanovič, ČRo a Kamil Činátl, ÚSTR)

9:30 – 10:15 Role rozhlasu v dějinách. Praktické cvičení se zvukovým záznamem v HistoryLabu s přihlédnutím k výsledkům testování aplikace (Josef Řídký, ČRo, Kamil Činátl, ÚSTR)

10:15 – 10:30 Pauza na kávu

10:30 – 11:15 Vánoční změna? Praktické cvičení se zvukovým záznamem (vánoční projev Antonína Zápotockého z roku 1952) v HistoryLabu. O čem vypovídají výsledky testování HistoryLabu? Jak fungují zvukové záznamy ve školní praxi? (Pavla Sýkorová, ÚSTR)

11:15 – 12:00 Vzdělávací aktivity ČRo, prezentace vhodných zdrojů a postupů, jak pracovat se zvukovými záznamy ve výuce (Tomáš Dufka, Eva Ješutová, Zuzana Rejchová, ČRo)

12:00 – 12:30 Pauza na občerstvení

12:30 – 13:00 Proč byli uneseni? Praktické cvičení se zvukovým záznamem (únos československých občanů v Angole v roce 1983). Badatelsky orientovaná výuka dějepisu v prostředí HistoryLabu s přihlédnutím k výsledkům testování aplikace (Kamil Činátl, ÚSTR)

13:00 – 14:00 Proč pracovat se zvukovými záznamy ve výuce? Promýšlení vzdělávacích cílů, zkušeností z testování HistoryLabu, shrnutí závěrů ze semináře a diskuze (Josef Řídký, ČRo, Kamil Činátl, Pavla Sýkorová ÚSTR)