Letní škola: Paměť, město, krajina

  • Termín: Od 31. 08. 2017, 09:00 do 01. 09. 2017, 15:00
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Dvoudenní série seminářů a workshopů je otevřena učitelům a učitelkám všech aprobací. Tematicky je zaměřená na vyučující společenskovědních předmětů, především dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy. Letní školu pořádá Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Centrem současného umění DOX pravidelně, tématem letošního ročníku jsou přístupy, jež do vzdělávání o minulosti zapojují prostor.

Minulost se rozprostírá v prostoru okolo nás. Letošní letní škola tentokrát prověří, jakým způsobem k dějinám v krajině přistupovat. Již delší dobu se prostřednictvím iniciativ a projektů prosazuje v českém školství tzv. místně zakotvené učení. Letní škola zhodnotí současnou situaci a načrtne další perspektivy, kudy by se mohla výuka založená na prostoru ubírat.

Letní škola nabídne:

Diskuze

V diskuzi se představí instituce a organizace, jež mají zkušenosti s výukou minulosti v prostoru města a v krajině. Hlavním tématem diskuze bude sdílení zkušeností s těmito formami výuky. Naši hosté budou otevřeni i navázání případné spolupráce na konkrétních projektech.

Workshopy

Budete se moci zúčastnit několika workshopů, při nichž si vyzkoušíte některé postupy při práci s veřejným prostorem. Workshopy sice budou probíhat v budově DOXu, jež je ale dostatečně inspirativní na to, abychom se v myšlenkách přenesli do různých míst, kde by výuka mohla probíhat. K tomu nám pomůže i práce s prameny a dalšími médii, jež je možné při mapování minulosti v prostoru využít.

Modelová procházka

Připravujeme jeden workshop i přímo v prostoru, kdy využijeme atraktivního okolí místa konání letní školy. Součástí krajiny Holešovic je kromě tržnice a přístavu i nádraží v Bubnech, kde se plánuje vybudovat nový památník obětem holocaustu.

Umělecký přístup k tématu

Prostředí DOXu letní školu tradičně obohatí o umělecký pohled na problematiku. Umělecké intervence jsou velmi důležitou součástí vzpomínání ve veřejném prostoru.

Večerní program

Na večer opět chystáme program, jež bude otevřený i širší veřejnosti a který bude reflektovat to, proč je dnes téma prostoru a životního prostředí tak aktuální a jakým způsobem v prostoru připomínáme naši minulost. Můžete se těšit na atraktivní hosty!

Kdo se zapojí?

  • Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů
  • Centrum současného umění DOX
  • Památky nás baví
  • Antikomplex
  • Paneláci.cz
  • Památník Šoa Bubny a další

Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Registrace:

Prostřednictvím registračního formuláře