Ve Zlíně pořádáme seminář pro učitele „Bydlíme!“

  • Termín: 05. 06. 2019, 09:00
  • Místo konání: Zlínský zámek, o.p.s., Soudní 1, Zlín

Bydlení patří mezi jednu ze základních lidských potřeb, je to fenomén, se kterým mají zkušenost všechny věkové kategorie, včetně žáků a studentů. Jeho proměny v průběhu 20. století jsou proto příležitostí rozvíjet vědomí kontinuity a diskontinuity a další aspekty historického myšlení na tématu mládeži přístupném a pochopitelném. Seminář určený učitelům dějepisu a společenských věd ZŠ a SŠ se koná u příležitosti výstavy Bydlíme! Život, plánování, stěhování. Kromě prohlídky výstavy komentované jejich tvůrci a návodů, jak s touto výstavou pracovat ve výuce (představení pracovních listů a možností evaluaci výstupů) se účastníci seznámí se sociologickými a historickými kontexty proměn bydlení ve Zlíně a jeho okolí a s jednotlivými typy bydlení od baťovského domku až po panelovou výstavbu.

REGISTRACE NA SEMINÁŘ

Program semináře:

9.00 – 10.00: Úvod – bydlení jako sociologické téma

historický úvod: Zlín a Baťa

10.00 – 11.00: Proměny bydlení jako téma pro výuku dějepisu a občanské výchovy, práce s prameny na příkladu bydlení

11.00 – 12.00: Komentovaná prohlídka

12.00 – 12.30: přestávka na občerstvení

12.30 – 14.30: Jak na exkurzi: práce s výstavou ve výuce dějepisu, představení pracovních listů,

14.30 – 15.00: Diskuse a evaluace

Lektoři:

Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (FSS MUNI, PedF MUNI)

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (ÚSTR, PedF UK)

Mgr. Vít Strobach, Ph.D. (USP AVČR)

PhDr. David Valůšek (SokA Zlín)