Jak ve škole mluvit o válce na Ukrajině? Zveme učitele a učitelky dějepisu do Kabinetu D21

  • Termín: 09. 03. 2022, 16:00
  • Místo konání: online

Kabinet D21: Válka na Ukrajině ve škole

9. března, 16:00 – 17:00, online v Google Meet

Probíhající válka na Ukrajině přinesla mnoho výzev do školního prostředí. Zejména dějepis a výchova k občanství se v tomto ohledu dostaly do centra pozornosti. Práce s různorodými emocemi, protichůdnými informacemi a historickými kontexty, občanská angažovanost a nutnost čelit nejistotě budoucího vývoje překryly plánovanou výuku a ovlivňují soustředění žáků. Otevíráme proto online setkání pro učitele a učitelky dějepisu a občanské výchovy, které je určeno ke sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci. Chcete sdílet vlastní zkušenost dobré praxe v reakci na aktuální situaci? Zajímá vás, jak ji řeší na jiných školách a jaká je nabídka podpory pro učitele?

Kapacita je naplněna, děkujeme za Váš zájem. Další termín bude brzy oznámen.