Archiv akcí

Spolupořádáme konferenci Za obzory revoluce v Rusku

Spolupořádáme konferenci Za obzory revoluce v Rusku

Od 07. 11. 2017 do 09. 11. 2017 / Konference

Ve spolupráci se Spolkem studentů historie FF UK a dalšími partnery zveme na mezinárodní konferenci Za obzory revoluce v Rusku, která se koná ve dnech 7.-9. listopadu 2017 na Filozofické fakultě UK v Praze. Na konferenci není třeba registrace. Více o programu naleznete zde.

Pořádali jsme konferenci o vzniku českého undergroundu

Pořádali jsme konferenci o vzniku českého undergroundu

17. 10. 2017, 10:00 / Konference

Ústav pro studium totalitních režimů a Knihovna Václava Havla uspořádali v úterý 17. října 2017 od 10 hodin v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1, konferenci Šedesátá léta 20. století aneb (nejen) podhoubí pro vznik českého undergroundu.

Zveme vás na Liberecký seminář 2017

Zveme vás na Liberecký seminář 2017

Od 16. 08. 2017 do 18. 08. 2017 / Konference

Zveme vás na XXVII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy a Slovensko-české vzťahy, tentokrát na téma Člověk a moc – politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva. Třídenní zasedání se uskuteční 16. – 18. srpna 2017 v prostorách Technické univerzity v Liberci. 

Konference u příležitosti 10. výročí přijetí zákona o vzniku ÚSTR a ABS

Konference u příležitosti 10. výročí přijetí zákona o vzniku ÚSTR a ABS

Od 16. 06. 2017, 09:00 do 16. 06. 2017, 16:00 / Konference

Senát Parlamentu České republiky a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají konferenci u příležitosti 10. výročí přijetí zákona o vzniku ÚSTR a ABS, která proběhne v pátek 16. června 2017 od 9 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce (vchod z Valdštejnské ulice přes recepci A).

Na konferenci Fašismus_Modernismus_Populismus přijede i Roger Griffin

Na konferenci Fašismus_Modernismus_Populismus přijede i Roger Griffin

23. 05. 2017, 14:00 / Konference

Ústav pro studium totalitních režimů, Nakladatelství Karolinum a Ústav politologie FF UK srdečně zvou na konferenci Fašismus_Modernismus_Populismus, která se uskuteční v úterý 23. května 2017 od 14 do 18 hodin na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 200. Součástí programu bude přednáška Rogera Griffina „Post-Soviet Modernity and the Rise of Xenophobic Populism“.

Československo v letech 1972–1977

Československo v letech 1972–1977

Od 17. 05. 2017 do 18. 05. 2017 / Konference

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích pořádají ve dnech 17.–18. května 2017 vědeckou konferenci Československo v letech 1972–1977, která se uskuteční v budově Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40. Zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na e-mailu: kamila.kozichova@ustrcr.cz. Program naleznete zde.

From Josef K to Lustration: Bureaucracy in Central Europe

From Josef K to Lustration: Bureaucracy in Central Europe

Od 23. 02. 2017 do 24. 02. 2017 / Konference

Ústav pro studium totalitních režimů a New York University Prague srdečně zvou na mezinárodní konferenci From Josef K to Lustration: Bureaucracy in Central Europe, která proběhne ve dnech 23.-24. února 2017 v prostorách New York University Prague. Konference se bude konat v angličtině bez tlumočení. Na konferenci není třeba registrace.

Filmová propaganda

Filmová propaganda

06. 12. 2016, 09:00 / Konference

Konference si kladla za cíl „zmapovat“ oblasti (možnosti) výzkumu filmové propagandy u nás. 1/ Teorie a metodologie: jak zkoumat filmovou propagandu? 2/ Rozbory ideového (ideologického) obsahu filmových reprezentací. V čem a jak se (ne)lišila „nejdůležitější“ propaganda nacistická a komunistická ve 30.–40.…

Party, Security Services, and Government Archives in International Perspective: Perceptions of Society at the Top in East Central Europe, 1945-1981

Party, Security Services, and Government Archives in International Perspective: Perceptions of Society at the Top in East Central Europe, 1945-1981

Od 01. 12. 2016 do 02. 12. 2016 / Konference

Anotace příspěvků v anglickém jazyce v rozsahu 300 až 500 znaků prosíme zaslat do 31. května 2016 na adresu: muriel.blaive@gmail.com nebo nicolas.maslowski@gmail.com. Konference bude probíhat v anglickém jazyce. Program Thursday 1 December 2016 13:30 Opening Statements: Zdeněk Hazdra, Director of…

Konference v roce 2015

Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 / Konference

Politika dějin, politika paměti (Praha, Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 16. prosince 2015) Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v současném Rusku (Praha, Velkopřevorský palác, 9.–10. prosince 2015) Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v…

Konference v roce 2014

Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 / Konference

Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 04.12.2014) Kontexty 17. listopadu (Praha,Filozofické fakulty UK, 13.11.2014) Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava (Praha, ÚSTR, 30.10.2014) Mezinárodní mezioborová konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita,…

Konference v roce 2013

Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 / Konference

I mlčení je lež (Ostrava, 12.–13. prosince 2013 ) Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 II. / Die Tätigkeit der tschechoslowakischen Geheimdienste in Österreich in den Jahren 1945 – 1989 II. (Telč, 10.–11.12.2013) Vztah KSČ k nekomunistickým…

Konference v roce 2011

Od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 / Konference

Sympozium Film a stalinismus (Praha, 6.12.2011) 90 let českého a slovenského komunismu (Praha, 3.–5.11.2011) Vysokoškoláci o totalitě (Praha 27.3. 2009, 20.10.2011) Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji (Praha, 6.10.2011) Mezinárodní konference k 60. výročí zahájení vysílání Rádia…

Konference v roce 2010

Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 / Konference

Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století (Praha, 19.–20.10.2010) Československo a Polská krize 1980–1982 (Praha, 1.10.2010) Třetí odboj (Praha, 27.5.2010) Zločiny komunistických režimů (Praha, 24.–26.2.2010)

Konference v roce 2009

Od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 / Konference

Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu (Praha, 11.– 12.11.2009) Dvacet let poté: Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví (Praha, 6.–7.10.2009) Druhé mezinárodní badatelské sympozium portálu Paměť národa (Praha, 23.9.2009) Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s…

Konference v roce 2008

Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 / Konference

Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II (Praha, 19.–21.11.2008 ) První badatelské sympozium internetového portálu Paměť národa (Praha, 12. 11.2008) Mezinárodní vědecké symposium konané při příležitosti 70. výročí podpisu mnichovské dohody v roce…