Uspořádali jsme konferenci Josef Cibulka (1886-1968)

  • Termín: 04. 12. 2019, 08:30
  • Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha1

Konference se věnovala profesoru Josefu Cibulkovi (1886–1968), římskokatolickému knězi, vyučujícímu na teologické a filozofické fakultě v Praze a významnému českému historikovi umění. Program jednání propojil perspektivu historickou a uměnovědnou: příspěvky se zaměřily jak na některé části biografie, tak také na odborný přínos Josefa Cibulky. Jednalo se o absolventa prestižních zahraničních studií teologie a dějin umění, který překonával hranice jednotlivých oborů, českých zemí i společenských skupin, přičemž dlouhodobě působil v předních akademických, vědeckých i církevních pozicích. Životní příběh Josefa Cibulky není jen pozoruhodnou osobní historií jednotlivce, ale tvoří zajímavý průhled do dějin středoevropského prostoru od konce 19. až do druhé třetiny 20. století, protože zasahuje do doby rakousko-uherské monarchie, republikánské éry a obou totalitních režimů.

Konferenci uspořádal společně Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. a Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Galerie

Program konference