Uspořádali jsme konferenci Proměny elit v první polovině 20. století

  • Termín: Od 11. 10. 2018 do 12. 10. 2018
  • Místo konání: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4, Praha 1 – Kampa

Filozofická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů, Úřad vlády České republiky a Universität Wien uspořádali ve dnech 11. a 12. října 2018 mezinárodní vědeckou konferenci Proměny elit v první polovině 20. století, která se uskutečnila v Lichtenštejnském paláci, U Sovových mlýnů 4, Praha 1 – Kampa.

První polovina dvacátého století proběhla ve znamení zásadních sociálních změn. Dotkly se všech společenských vrstev, tedy i elit. Právě na jejich vývoj bude soustředěna pozornost v rámci plánovaného mezinárodního symposia. Zatímco staré, aristokratické elity ztrácely na politickém a hospodářském vlivu, uvolněný prostor postupně zaplňovaly elity nové. Tento již dříve zahájený proces gradoval před první světovou válkou rostoucím tlakem na demokratizaci společnosti, do politické a intelektuální elity se zařazují i dělničtí vůdcové. Výše naznačený proces pokračoval i v meziválečném období. Druhá světová válka a těsně poválečný vývoj pak přinesly další posuny v tomto směru. Nacističtí radikálové a zejména nastupující komunistické režimy přicházely s programem totální přestavby společnosti, který se také více či méně úspěšně pokoušely realizovat. Cílem sympozia je v chronologické perspektivě analyzovat tento proces, zejména osvětlit souvislosti a projevy těchto změn a vztah mezi starými a novými elitami. Lze totiž předpokládat, že výše uvedený vztah nebyl nutně pouze konfrontační, ale že se pohyboval v široké škále mezi izolací a kooperací.

Program konference ke stažení

Konferenzprogramm

Videozáznam

Zahájení a panel 1

Panel 2

Panel 3A

Panel 3B

Panel 4

Panel 5

Fotogalerie