Uspořádali jsme konferenci „Národní výbory 1945-1990“

  • Termín: Od 24. 05. 2023 do 25. 05. 2023
  • Místo konání: Státní okresní archiv České Budějovice, Rudolfovská 40

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv v Českých Budějovicích společně uspořádali konferenci Národní výbory 1945–1990. Orgány státní správy, nebo mocenský nástroj politiky KSČ? Konference byla tematicky zaměřena na problematiku národních výborů všech stupňů v rámci politického systému a politického, společenského a hospodářského života Československa na úrovni regionální i centrální. Předmětem zájmu byly významné mezníky v historii národních výborů, vliv KSČ na jejich činnost, národní výbory jako regionální centra moci, jejich činnost ad.

PROGRAM KONFERENCE

Termín konání: 24. a 25. května 2023

Místo konání: Státní okresní archiv, Rudolfovská 40, České Budějovice

FOTOGALERIE

VIDEOZÁZNAM

Blok 1

Blok  2A

Blok 2B

Blok 3

Blok 4

CALL FOR ABSTRACTS

Kontakt pro dotazy: Mgr. Anna Macourková (ÚSTR), anna.macourkova@ustrcr.cz

Programový výbor:

Doc. Mgr. Aleš Binar, Ph.D. (Univerzita obrany, Brno)

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)

PhDr. Jiří Petráš (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)