Zveme na seminář Mnichov 1938 – mýty a realita

  • Termín: Od 26. 10. 2023, 09:30 do 26. 10. 2023, 15:00
  • Místo konání: 3KINO, V Jámě 699/1, Praha 1

Traduje se, že kapitulace československých politiků před agresivními požadavky nacistické Německé říše na odstoupení pohraničního, respektive českého historického území zlomila českému národu páteř. Rodí se tedy dodnes Češi s přeraženou páteří? Po pětaosmdesáti letech je na čase se s tímto dějinným obrazem, který je dnes už spíše vžitou akademickou frází a mediálním klišé než odrazem cítění české společnosti, rozloučit. K tomu je nezbytné znovu důkladně prověřit fakta a zbavit se myšlenkových stereotypů vštěpovaných do českého intelektuálního i veřejného prostředí rozmanitě motivovanými mýtotvůrci. Seminář bude v prvním bloku a závěrečné panelové diskuzi zaměřen na geopolitické a vnitropolitické okolnosti rozpadu první československé republiky v září a říjnu 1938, ve druhé části na otázky spojené s československou armádou a její připraveností k boji a obraně státu.

PROGRAM

9:30 – 9:40 Zahájení semináře ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Ladislavem Kudrnou

9:40 – 10:10 JUDr. Kamil Nedvědický (ÚSTR)Od Versailles k Mnichovu – rozpad Československa z hlediska mezinárodního i vnitrostátního práva

10:10 – 10:40 PhDr. Jan Cholínský (ÚSTR), Tajná diplomacie Edvarda Beneše a její důsledky

10:40 – 10:55 Diskuze

10:55 – 11:10 Přestávka

11:10 – 11:30 Jan DrnekProč jsme vyhráli…

11:30 – 11:50 plk. gšt. v.z. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA (Památník Lidice)Československá armáda na podzim 1938

11:50 – 12:10 doc. PhDr. Ladislav Kudrna, PhD. (ÚSTR)Otazníky nad sovětskou pomocí

12:10 – 12:30 Diskuze

12:30 – 14:00 Přestávka na oběd

PANELOVÁ DISKUZE

14:00 – 15:30

Mnichov 1938 – příčiny a důsledky 85 let poté

moderuje: JUDr. Kamil Nedvědický

diskutují: doc. Petr Hlaváček – doc. Petr Pithart

Z kapacitních důvodů je pro účast na semináři nutná registrace. Potvrzení účasti nám prosím zasílejte na email: daniela.saldova@ustrcr.cz