Zveme k účasti na konferenci „Československo v letech 1986–1989“

  • Termín: Od 29. 05. 2019, 08:00 do 30. 05. 2019, 15:00
  • Místo konání: Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40, České Budějovice

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeem v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích pořádá konferenci na téma Československo v letech 1986–1989Konference se koná v Českých Budějovicích ve dnech 29. a 30. května 2019 v budově Státního okresního archivu, Rudolfovská 40.

Přijímáme příspěvky mapující dané období v celé jeho šíři, v oblasti společenské, kulturní, politické, hospodářské, sportovní apod.

Organizátoři počítají s vydáním kolektivní monografie příspěvků z této konference.

Uzávěrka pro odeslání přihlášek s abstrakty je stanovena na 31. března 2019.

Podrobnější informace budou zájemcům zaslány během dubna. Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků.

Účastnický poplatek 300,- Kč bude použit na tisk kolektivní monografie.

Za organizační výbor se na spolupráci s Vámi těší

PhDr. Jiří Petráš (JčM)

Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. (ÚSTR)

Registrace na konferenci (s příspěvky i bez) probíhá přes online formulář na následující adrese:

REGISTRACE

 V případě dotazů se obraťte na Kamilu Kožichovou, kamila.kozichova@ustrcr.cz.

Call for Papers v pdf