ÚSTR zve na konferenci Lex Schwarzenberg a pozemkové změny v Československu po roce 1945

  • Termín: 06. 06. 2017, 09:00
  • Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 117

Konference Lex Schwarzenberg a pozemkové změny v Československu po roce 1945 se koná u příležitosti uplynutí sedmdesáti let od přijetí zvláštního vyvlastňovacího zákona č. 143/1947, o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou, všeobecně známého jako „Lex Schwarzenberg.“ Tento ojedinělý právní předpis představuje na poli české historiografie i dějin práva doposud ne zcela zmapovanou oblast. Je nicméně žádoucí chápat jej v širším dějinném kontextu. Cílem konference proto není jen připomenutí „Lexu Schwarzenberg“ a s ním souvisejících otázek, které jsou v mnoha ohledech stále živé, ale také zasazení problematiky do dobového kontextu a komparace s jinými podobnými případy vyvlastnění majetku šlechtických rodů.

Zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz

Program

9.00 Zahájení

9.15 Úvodní přednáška s diskusí

Jan Kuklík

K problematice pozemkových změn v Československu po roce 1945

10.00

Daniela Němečková

Retribuce a majetkové změny po roce 1945

10.15

Lukáš Blažek

Revize pozemkové reformy a její dopady

10.45 Přestávka na kávu

11.15

Tematický blok

Lex Schwarzenberg – 70 let poté

Tereza Blažková

Historicko-právní analýza Lexu Schwarzenberg

Zdeněk Hazdra

Šlechta v kontextu Třetí republiky a příběh Adolfa Schwarzenberga

12.30 Oběd formou rautu

13.30

Tematický blok

Šlechta v soukolí pozemkových změn v Československu po roce 1945

Jan Županič

Konfiskace pozemkového majetku po roce 1945 na příkladu Colloredo-Mannsfeldů

Václav Horčička

Konfiskace majetku knížete z Lichtenštejna v ČSR v roce 1945 a její důsledky

Miloš Hořejš

Czerninové v soukolí konfiskací 40. let 20. století

15.30 Přestávka na kávu

16.00

Závěrečný diskusní panel s potomky šlechtických rodů

Karel Schwarzenberg

František Kinský

Tomáš Czernin

17.30 Závěr

Program ke stažení