ÚSTR zve na konferenci Lex Schwarzenberg a pozemkové změny v Československu po roce 1945

  • Termín: 06. 06. 2017, 09:00
  • Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 117

Konference Lex Schwarzenberg a pozemkové změny v Československu po roce 1945 se koná u příležitosti uplynutí sedmdesáti let od přijetí zvláštního vyvlastňovacího zákona č. 143/1947, o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou, všeobecně známého jako „Lex Schwarzenberg.“ Tento ojedinělý právní předpis představuje na poli české historiografie i dějin práva doposud ne zcela zmapovanou oblast. Je nicméně žádoucí chápat jej v širším dějinném kontextu. Cílem konference proto není jen připomenutí „Lexu Schwarzenberg“ a s ním souvisejících otázek, které jsou v mnoha ohledech stále živé, ale také zasazení problematiky do dobového kontextu a komparace s jinými podobnými případy vyvlastnění majetku šlechtických rodů.

Zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz

Program ke stažení

 Videozáznam

Fotogalerie