6. 12. / Lev Prchala – hrdina ostouzený a zapomenutý (seminář)

  • Termín: 06. 12. 2023
  • Místo konání: Hotel DAP – Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6 (vstup z ulice Buzulucká)

Ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR vás srdečně zveme 6. prosince 2023 na seminář Lev Prchala – hrdina ostouzený a zapomenutý. 

Armádní generál Lev Prchala, úspěšný legionářský velitel a nositel mnoha vyznamenání, patřil mezi elitu meziválečné československé armády. V březnu 1939 velel vojenské obraně Podkarpatské Rusi před maďarskou invazí. V květnu 1939 uprchl z okupované vlasti do Polska, kde založil první zahraniční jednotku českého protinacistického vojenského odboje. Po napadení Polska Německou říší a Sovětským svazem se mu podařilo uniknout sovětskému zajetí a dostat se do Paříže, kde se formovalo česko-slovenské politické a vojenské odbojové centrum. Prchala byl nejvýše postaveným bývalým československým vojenským velitelem s nejvyšší hodností, ale na základě křivého obvinění byl postaven mimo službu a po celou dobu války mu bylo znemožněno podílet se na vedení odboje. V roce 1942 začal v Londýně veřejně vystupovat v čele české politické opozice proti prozatímní československé vládě v zahraničí řízené Edvardem Benešem. Po skončení války se Prchalova skupina přejmenovala na Český národní výbor v Londýně a postupně se proměnila v početnější organizaci. Vystupovala jako opozice proti poválečné pseudodemokratické československé vládě Národní fronty a po únoru 1948 vyhlásila jako první česká organizace protikomunistický odboj. Prchala byl už v létě 1945 vládou Národní fronty zbaven generálské hodnosti a prohlášen za zrádce, tento dehonestující stav samozřejmě udržovaný vládnoucími komunisty kupodivu neskončil s pádem komunistického režimu. Po více než třech desetiletích politické a akademické svobody, ale i mlčení o Prchalových zásluhách o českou kulturu a svobodu přichází čas očistit jeho jméno.

Zájemce o účast prosíme o registraci na e-mailu barbara.bothova@ustrcr.cz

PROGRAM