Československo v letech 1972–1977

  • Termín: Od 17. 05. 2017 do 18. 05. 2017
  • Místo konání: Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích pořádají ve dnech 17.–18. května 2017 vědeckou konferenci Československo v letech 1972–1977, která se uskuteční v budově Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40.

Program konference

Během uplynulých ročníků byla v rámci tematických konferencí zmapována léta 1953–1971. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit i na sborníky, které byly výstupem z předchozích ročníků: Osm let po válce: Rok 1953 v Československu (vyšel v roce 2014), Československo 1954–1962 (vyšel v roce 2015) a Předjaří. Československo 1963–1967 (vyšel v roce 2016). Sborník z loňského ročníku konference, která se zabývala děním v Československu v letech 1968–1971, bude vydán během roku 2017.

Fotogalerie

Videozáznamy