4. 12. / Veřejné kolektivní protesty obyvatel v letech 1948-1989 (konference)

  • Termín: Od 04. 12. 2023, 09:00 do 04. 12. 2023, 15:30
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, 110 00 Praha 1

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla Vás srdečně zveme na konferenci Veřejné kolektivní protesty obyvatel v letech 1948-1989 – typologie, společenská funkce, příklady. 

Po celé trvání diktatury Komunistické strany Československa v letech 1948-1989 vynalézaly různé skupiny obyvatel rozmanité formy protestu, prostřednictvím kterých i v podmínkách omezené svobody projevu vyjadřovaly své postoje k řadě konfliktních aspektů tehdejší společenské reality – od neutěšené sociální situace, přes deficit náboženských a občanských svobod až po politické požadavky. Konference zaměří pozornost právě na jednotlivé formy kolektivních veřejných protestů pěstovaných v různých profesních a socio-kulturních prostředích. Nastíní jejich typologii a bude si klást otázky po proměnách společenské funkce protestu. Jednotlivé referáty představí vývoj strategií aktérů uplatňovaných například při demonstracích, stávkách, rolnických revoltách, náboženský poutích či petičních akcích.

PROGRAM