Pořádáme online konferenci 100 let od založení KSČ

  • Termín: Od 13. 05. 2021 do 21. 05. 2021
  • Místo konání: online

Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci 100 let od založení KSČ: Dědictví československého komunismu, která se uskuteční online ve dnech 13.  a 19. – 21. května 2021.

Konference usiluje o komplexní pohled na fenomén československého komunismu, spojuje proto tradiční historický přístup s interdisciplinární perspektivou (zejména sociologie a politologie) se zaměřením na analýzu dopadů komunistické minulosti na fungování liberální demokracie po roce 1989.

Program konference se nicméně tematicky neomezuje pouze na vývoj komunistické strany, ale zahrnuje též širší společenský kontext jejího působení. Konference bude rozdělena do šesti tematických panelů, které se budou věnovat mezinárodním, vnitropolitickým, bezpečnostním, hospodářským a sociálním otázkám napříč časem od první světové války až po současnost.

Konference proběhne v českém a anglickém jazyce s tlumočením jako série online panelů živě vysílaných na YouTube.

PROGRAM KONFERENCE

CONFERENCE PROGRAMME

Konference bude veřejná, zájemce o zasílání aktuálních informací prosíme o registraci.

REGISTRACE

Fotografie na pozvánce pocházejí z Archivu Poslanecké sněmovny.

Programový výbor konference:

Matěj Bílý, ÚSTR

Jakub Šlouf, ÚSTR

Jiří Kocian,  ÚSD AV ČR

Tomáš Vilímek, ÚSD AV ČR

Organizace:

Anna Macourková, ÚSTR, anna.macourkova@ustrcr.cz

Lucie Marková, ÚSD AV ČR, markova@usd.cas.cz