Rok bohatý na historická výročí zahájíme seminářem o Únoru 1948

  • Termín: 19. 02. 2018, 09:00
  • Místo konání: Academie věd ČR, Národní 3, 117 20, Praha 1

PROGRAM

8.30 – 9.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE

9.00 – 9.20 ZAHÁJENÍ

Jan NĚMEČEK, statutární zástupce ředitele Historického ústavu AV ČR

Zdeněk HAZDRA, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

I. OKRUH

Únor 1948 v právním a mezinárodním kontextu

9.30 – 9.45 Únor 1948 a jeho ústavní aspekty

Jan KUKLÍK, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

9.45 – 10.00 Komunistický převrat v Československu v kontextu akcelerující studené války v Evropě 1947–1948

Jindřich DEJMEK, Historický ústav AV ČR

10.00 – 10.15 Únor 1948 a osudové proměny českých politických stran

Jiří KOCIAN, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

 10.15 – 10.30 Medzi politickým taktizovaním, kompromisom a prevratom. Jedinečné poučenie z dejín Slovenska od jesene 1947 do zimy 1948

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Historický ústav AV ČR

 10.30 – 11.15 DISKUZE

11.15 – 11.30 PŘESTÁVKA NA KÁVU

II. OKRUH

Únor 1948 a jeho následky

11.30 – 11.45 Významy Února 1948 pro regionální úroveň KSČ

Marián LÓŽI, Ústav pro studium totalitních režimů

 11.45 – 12.00 Role teritoriálních útvarů StB v Únoru 1948

Libor SVOBODA, Ústav pro studium totalitních režimů

12.00 – 12.15 Lidové milice mezi bezpečností a stranou

Milan BÁRTA, Ústav pro studium totalitních režimů

 12.15 – 13.00 DISKUZE

13.00 – 13.45 PŘESTÁVKA NA OBĚD

III. OKRUH

Vývoj společnosti po roce 1948

13.45 – 14.00 Transformace akcentů národních tradic po roce 1948

Jaroslav ŠEBEK, Historický ústav AV ČR

 14.00 – 14.15 Únor 1948 jako předpoklad hluboké přeměny spotřebního družstevnictví v letech 1948–1952

Jan SLAVÍČEK, Historický ústav AV ČR

 14.15 – 14.30 Problémy a nálady na venkově v předvečer kolektivizace

Jiří URBAN, Ústav pro studium totalitních režimů

 14.30 – 15.15 DISKUZE

15.15 – 16.00 ZÁVĚR

Dovolujeme si upozornit:

Svou účast potvrďte závazně do 20. ledna 2017 na adrese: nemeckova.daniela@seznam.cz.

Na místo konání pracovního semináře se dostanete metrem trasy B, výstup na stanici Národní třída a tramvají č. 2, 9, 18, 22, 23 výstup na stanici Národní divadlo.

Prosíme všechny referující o dodržení vymezeného času pro příspěvek.

Program ke stažení