Uspořádali jsme konferenci Underground a Československo 1981–1986

  • Termín: Od 21. 10. 2021, 09:50 do 21. 10. 2021, 17:30
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Časové vymezení šesté mezinárodní konference o českém undergroundu nebylo, stejně jako u předchozích ročníků, zvoleno náhodně. Nová fáze eskalace studené války se odrazila na zesílených represích vůči domácí opozici. Po procesu s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných zahájil komunistický režim druhé tažení proti undergroundu, vrcholící v listopadu 1981 zásahem vůči časopisu Vokno. Souběžně s pronásledováním disentu vrcholila celostátní akce „Asanace“, která do zahraničí vyhnala celou řadu osob spojených jak s undergroundem, tak s Chartou 77. Státní bezpečnost uvedla, že po celé republice zůstalo aktivních zhruba 60 disidentů. Mohutnost represí přiměla opozici vážně se zabývat myšlenkou dočasného pozastavení činnosti Charty 77, k čemuž naštěstí nedošlo. Zatímco předchozí dekáda znamenala pro underground jeho vrcholnou, integrační fázi, období první poloviny let 80. představuje jeho dezintegraci, vytváření lokálních ohnisek a provozování vlastní kultury, nezávislé na normalizační moci. Navíc vzniká nová subkultura z řad mládeže: punkové hnutí, záhy se ocitnuvší v zorném poli bezpečnostního aparátu.

Letošní konference, odložená z roku 2020 kvůli pandemii koronaviru, se věnovala nejen výše uvedenému, ale také mnoha dalším, často neprávem opomíjeným aspektům zvoleného období. Na konferenci opětovně vystoupili přední domácí i zahraniční odborníci na problematiku undergroundu.

PROGRAM KONFERENCE

Videozáznam

Na konferenci není nutná registrace, návštěvníky ale žádáme, aby dodržovali opatření proti šíření koronaviru – pro vstup do Knihovny Václava Havla si prosím připravte potvrzení o očkování proti Covidu-19, nebo potvrzení o negativním RT-PCR testu, který by neměl být starší než 7 dní, nebo potvrzení o negativním antigenním testu starém nejvýše 72 hodin. Děkujeme za pochopení