Uspořádali jsme konferenci Nekomunistické strany v komunistickém Československu

  • Termín: Od 25. 05. 2022, 09:00 do 26. 05. 2022
  • Místo konání: Státní okresní archiv České Budějovice, Rudolfovská 40

Konference byla zaměřena na problematiku, které až dosud, s výjimkou Československé strany lidové a některých fází existence Československé strany sociálně demokratické, nebyla ze strany badatelů věnována dostatečně systematická pozornost. V řadě oblastí zatím schází i základní výzkum. Tematicky se konference zaměřila na roli nekomunistických stran v rámci politického systému, politického a společenského života Československa v období komunistické diktatury, a to jak na úrovni centrální, tak i na úrovni regionální. Předmětem zájmu byly i významné osobnosti, vnitřní organizace a život těchto stran, členské základny těchto stran, jejich doplňování, sociální složení a postavení řadových členů v československé společnosti, jejich role v různých přelomových obdobích, působení nekomunistických stran v rámci Národní fronty a parlamentu apod.

PROGRAM KONFERENCE

Fotogalerie

Videozáznam

Blok 1: Únor 1948, 1. část

Blok 1: Únor 1948, 2. část

Blok 2: Únor 1948 a regiony, 1. část

Blok 2: Únor 1948 a regiony, 2. část

Blok 3: Osobnosti, 1. část

Blok 3: Osobnosti, 2. část

Blok 4: Exil a 1968, 1. část

Blok 4: Exil a 1968, 2. část

Blok 5: Transformace po roce 1989 a závěr konference

Programový výbor konference:

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)

PhDr. Jiří Petráš (JčM)

Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. (ÚSTR)

PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (ÚSTR)

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (Západočeská univerzita, Plzeň)

CALL FOR ABSTRACTS