Vyhlašujeme Call for Papers na konferenci „Bezpečnost a film“

  • Termín: 02. 12. 2021, 09:00
  • Místo konání: Pracovna, Vlkova 36, Praha 3

Zveme k účasti na konferenci Bezpečnost a film (krimi), která se uskuteční 2. prosince 2021 v Pracovně, Vlkova 36, Praha 3.

Deadline pro přihlášení příspěvků: 15. července 2021

Kontakt pro zaslání příspěvků: Petr Kopal, petr.kopal@ustrcr.cz

Konferenční příspěvky se stanou základem pro kolektivní monografii, tedy pro devátý díl edice Film a dějiny.

CALL FOR PAPERS

V roce 2019 vyšla kolektivní monografie Král Šumavy: komunistický thriller (Academia – ÚSTR – Casablanca), analyzující Kachyňovo „dobrodružné drama“ z roku 1959 a dotýkající se i žánrové problematiky v socialistické kinematografii (kulturněpolitičtí pracovníci si postupně uvědomili, že film v pravém smyslu propagandistický musí být především divácky atraktivní). Nabízí se tu jeden z možných podnětů k diskusi a konference by tak mohla na zmíněnou publikaci částečně navázat. Kromě toho, paralelní či komplementární jsou další výzkumné projekty ÚSTR, které se zabývají dějinami státobezpečnostních složek v letech 1945–1989.