Zveme vás na Liberecký seminář 2017

  • Termín: Od 16. 08. 2017 do 18. 08. 2017
  • Místo konání: Technická univerzita v Liberci, budova G, Univerzitní nám. 1410/1, posluchárna G315

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků a pod záštitou náměstka primátora statutárního města Liberec PhDr. Ivana Langra a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Ústavem politických vied SAV a Severočeským muzeem v Liberci pořádají XXVII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy a Slovensko-české vzťahy, tentokrát na téma Člověk a moc – politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva.

Termín konání:

16. – 18. srpna 2017

Místo konání:

Technická univerzita Liberec

Budova G, posluchárna G 315

Univerzitní náměstí 1410/1

Liberec 1

Registrace:

Do 31. července 2017

Přihlašovací formulář

Podrobné informace o ubytování a dopravě:

http://www.cesko-slovenske-vztahy.cz/

Účastnický poplatek:

200,- Kč

Zahraniční účastníci zaplatí účastnický poplatek hotově při zahájení semináře. Pro studenty je účast zdarma.

Program

Středa 16. 8. 2017
EXKURZE, 10.00 – 16.00: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v podhůří Jizerských hor – lokality a pietní péče (provádí Lubor LACINA a Kateřina LOZOVIUKOVÁ)
16.30 – 18.00, Severočeské muzeum: Literárněhistorický večer (bude upřesněno)
Přípitek a neoficiální zahájení semináře

Čtvrtek 17. 8. 2017
Dopoledne
Prezence (8.30 – 9.00)
9.00 – 12.00
Zahájení: představitelé pořádajících institucí
Robert KVAČEK (KHI FP TUL Liberec): Slovo na úvod
Základní referáty k tématu:
Jan RYCHLÍK (KHI FP TUL Liberec): Politické systémy na území rozbitého Československa v letech 1938/39-1945
Jan VAJSKEBR (ÚSTR): Proměna postojů a nálad obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava ve zprávách německého bezpečnostního aparátu
Marek SYRNÝ (FPVMV UMB Banská Bystrica): Postoje a nálady obyvatelstva slovenského státu
Odpoledne
13.00 – 16.00
Jan NĚMEČEK (HÚ AV ČR, v.v.i.): Proměna nálad a chování obyvatelstva rozbitého Československu pohledem exilu
Volker MOHN (Universität Düsseldorf): Nacistická kulturní politika jako nástroj ovlivňování nálad obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava
Martin VESELÝ (FF UJEP): Postoje a nálady obyvatelstva v Říšské župě Sudety na příkladu pohraniční obce Holýšov (1938–1945)
David HUBENÝ (NA): Postoje a nálady obyvatelstva Podkarpatské Rusi
Igor BAKA (VHÚ Bratislava): Slovenští vojáci na východní frontě v konfrontaci s rasově-vyhlazovacím charakterem války (1941–1944)
16.30 exkurze: Místa liberecké paměti (komentovaná prohlídka městem), komentovaná prohlídka liberecké radnice, Oblastní galerie v Liberci)
Večer
18.00-22.00: Přátelské posezení účastníků semináře

Pátek 18. 8. 2017
Dopoledne
8.30 – 9.20
Jaroslav PINKAS (ÚSTR): Politické dějiny druhé světové války jako didaktický problém
9.30 – 10.30 workshopy
Čeněk PÝCHA (ÚSTR): Vzdělávací multimediální aplikace Obrazy války
Matej BERÁNEK (Muzeum holocaustu v Seredi): Vzdělávací aktivity Muzea holocaustu v Seredi
10.50 – 12.00
Iva VACHKOVÁ (Muzeum Hlavního města Prahy): Vědomostní soutěž Památníku Lidice „Lidice v 21. století“
Jana ODROBIŇÁKOVÁ (Muzeum SNP): Projekty památníku Slovenského národního povstání
Odpoledne 13.30 – 15.30
Filmový seminář
Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ (KFS FF UK): Národ a kinematografie. Boj za autonomii a národní kinematografii v Protektorátu Cechy a Morava a Slovenském státě.
Petr KOPAL (ÚSTR): Protektorát a propaganda. O úloze filmu v době nacistické okupace.
Petr BEDNAŘÍK (FSV UK): Obraz okupace v českém filmu po roce 1989
Jan BÁRTA (Ústav českých dějin FF UK): Venkovské ženě oběsili muže – Oline ty nebudeš po fotrovi. Kočár do Vídně a Ať žije republika, dvojice filmových reinterpretací konce války v kontextu širší diskuse 60. let.