Pořádáme Letní školu církevních dějin

  • Termín: Od 06. 09. 2021 do 10. 09. 2021
  • Místo konání: Diecézní dům kardinála Trochty v Litoměřicích

Filozofická fakulta UK, Katolická teologická fakulta UK a Ústav pro studium totalitních režimů si vás dovolují pozvat na Letní školu církevních dějin 2021. Probíhat bude v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích od 6. do 10. září 2021.

Registrace pro veřejnost bude spuštěna během května 2021.

Tematicky se letní škola dotkne různých oblastí církevních dějin a dějin náboženství s důrazem na středoevropský kontext a interdisciplinaritu, na místě vystoupí odborníci zabývající se církevní a náboženskou historií, archiváři, uměnovědci atd. Cílem je představit aktuálně zpracovávaná témata, jež mohou oslovit širší veřejnost a jsou důležitá také pro edukaci historických témat. Snahou bude postihnout témata od počátků christianizace do současnosti a různé pohledy na ně; vystoupit by měli renomovaní badatelé i badatelé na počátku své odborné dráhy.
Program sestává ze dvou dní přednášek a workshopů, dvou dní rozdělených na blok přednášek a exkurzi v rámci města, jednoho dne určeného pro exkurzi v rámci regionu.

Cena pro účastníky (zahrnuje ubytování ve vícelůžkovém pokoji na 4 noci v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích, případně i stravování formou polopenze, plné penze nebo je možnost vlastního stravování v kuchyňkách, zápisné ve výši 500,- Kč).

  1. 3 950 Kč (Plná penze, ubytování, zápisné)
  2. 3 500 Kč (Polopenze-libovolná 2 jídla denně, ubytování, zápisné)
  3. 2 900 Kč (Snídaně, ubytování, zápisné)
  4. 2 300 Kč (Vlastní stravování (možnost využití kuchyňky), ubytování, zápisné)
  5. 500 Kč (zápisné bez ubytování a stravy)

V případě nepříznivé epidemické situace proběhne letní škola on-line na platformě Zoom. V případě online formy bude vybíráno jen zápisné 500,- Kč, které bude využito na uhrazení honorářů pro přednášející.

Organizátoři:

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (ÚSTR)

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF UK)

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (FF UK)

Kontaktní osoby:

Mgr. Anna Macourková (ÚSTR): anna.macourkova@ustrcr.cz

Nikola Novotná (ÚSTR): nikola.novotna@ustrcr.cz