Pořádáme Letní školu církevních dějin

  • Termín: Od 06. 09. 2021 do 10. 09. 2021
  • Místo konání: Diecézní dům kardinála Trochty v Litoměřicích

Filozofická fakulta UK, Katolická teologická fakulta UK a Ústav pro studium totalitních režimů si vás dovolují pozvat na Letní školu církevních dějin 2021. Probíhat bude v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích od 6. do 10. září 2021.

REGISTRACE PRO VEŘEJNOST

Registrační poplatek 500,- Kč (platba proběhne přes platební bránu FF UK po registraci)

PROGRAM LETNÍ ŠKOLY

Tematicky se letní škola dotkne různých oblastí církevních dějin a dějin náboženství s důrazem na středoevropský kontext a interdisciplinaritu, na místě vystoupí odborníci zabývající se církevní a náboženskou historií, archiváři, uměnovědci atd. Cílem je představit aktuálně zpracovávaná témata, jež mohou oslovit širší veřejnost a jsou důležitá také pro edukaci historických témat. Snahou bude postihnout témata od počátků christianizace do současnosti a různé pohledy na ně; vystoupit by měli renomovaní badatelé i badatelé na počátku své odborné dráhy.
Program sestává ze dvou dní přednášek a workshopů, dvou dní rozdělených na blok přednášek a exkurzi v rámci města, jednoho dne určeného pro exkurzi v rámci regionu.

Forma konání letní školy bude záviset na aktuálních protiepidemických opatřeních.

Organizátoři:

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (ÚSTR)

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF UK)

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (FF UK)

Kontaktní osoby:

Mgr. Anna Macourková (ÚSTR): anna.macourkova@ustrcr.cz

Nikola Novotná (ÚSTR): nikola.novotna@ustrcr.cz