Uspořádali jsme konferenci o roku 1953

  • Termín: Od 23. 03. 2023, 09:30 do 23. 03. 2023, 15:00
  • Místo konání: Brožíkův sál Staroměstské radnice, Staroměstské nám. 1/3, Praha 1

Rok 1953 tvoří výrazný předěl v historii komunistického bloku i samotného Československa. Smrt sovětského vůdce J. V. Stalina, pomalé opouštění jeho bezohledné striktní politiky, hledání cest k míru v Koreji, ale také změny v aparátu Komunistické strany Československa, provedení tzv. měnové reformy nebo pokračující aktivity protikomunistické rezistence jsou momenty, na které zaměřila konference, již společně připravily Muzeum paměti XX. století a Ústav pro studium totalitních režimů.

PROGRAM KONFERENCE

Videozáznam

Dopolední blok

Odpolední blok

Fotogalerie

© Marta Myšková, Muzeum paměti XX. století

Z akce bude pořízen audiovizuální záznam, který může být zveřejněn.