Fórum Dějiny ve veřejném prostoru II se uskutečnilo online

  • Termín: Od 22. 10. 2020 do 11. 12. 2020
  • Místo konání: online

Kvůli epidemické situaci se konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti uskutečnila online jako série diskusních panelů ve více termínech. Jednotlivá setkání byla veřejně přenášena na YouTube a diváci se budou moci zapojit do moderované diskuse s vystupujícími. I přes změny v termínech a formě setkání jsme zachovali původní rozsah a složení panelů a těšíme se na diskuse se všemi účastníky. Na tomto webu najdete již aktualizované informace o programu, případně sledujte náš Facebook nebo se registrujte jako účastníci konference, abyste měli vždy aktuální přehled.

Proběhlé panely

22. října

14:00 – 15:30 Úvodní přednáška: Barbara Kirshenblatt-Gimblett: Vystavování historie, vytváření historie: nadnárodní pohledy

Záznam přednášky v anglickém jazyce

Záznam přednášky v českém jazyce

16:00 – 17:30 Panel Muzea v pohybu

Záznam panelu

23. října

10:00 – 11:30 Panel V centru pozornosti muzea: aktuální problémy vystavování soudobých dějin v muzeích

Záznam panelu

12. listopadu  

14:00 – 16:30 Panel Inventura paměti aneb Čeho jsme byli svědky a kam jsme pokročili od DVP 2018

Záznam panelu

13. listopadu

10:00 – 11:30 Panel Inventura paměti II

Záznam panelu

3. prosince 

14:00 – 16:00 Panel Různorodé památky, stejné problémy?

Záznam panelu

16:15 – 17:00 Prezentace katalogu k výstavě ReporTvář Julia Fučíka

Záznam prezentace

4. prosince

10:00 – 11:30 Panel Dějiny na zámku

Záznam panelu

8. prosince

16:00 – 17:00 Prezentace knihy Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi

Záznam prezentace

10. prosince

14:00 – 15:30 Úvodní přednáška: Robert Stradling: Multiperspektivita prostřednictvím sad pramenů

Záznam přednášky v angličtině

Záznam přednášky v češtině

16:00 – 17:30  Panel Kurátorské principy ve vzdělávání

Záznam panelu

11. prosince

10:00 – 11:30 Panel Krajiny paměti

Záznam panelu

Anotace konference

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou dílčích nebo příležitostných počinů. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu Akademie věd a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit vzdělávací platformu, jež by měla v pravidelných intervalech poskytnout příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také k obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

V roce 2020 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vystavování minulosti. Veřejný prostor chápeme v širším slova smyslu. Kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, nás bude zajímat, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Ve všech těchto prostředích je minulost neustále vystavována, přestavována, rozkládána a vykládána. Přestože často slyšíme povzdechy, že neznáme svou minulost, zdá se, že dějiny neztrácejí ve veřejném prostoru svůj význam, spíše naopak. Vzpomeňme jen na poslední „kauzy”, jakými byly spor o společenskou roli Památníku Lidice, veřejné kontroverze kolem pomníku maršála Koněva nebo diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se stále častěji setkáváme i s dějinami, jež slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

PROGRAM KONFERENCE

Web konference

Hlavní přednášející

Barbara Kirshenblatt-Gimblett

Akademička a kurátorka. Svou interdisciplinárně pojatou prací se dotýká oborů judaistiky, muzeologie, kulturního dědictví a etnologie. Je členkou poradních orgánů mnoha muzejních institucí světového formátu, např. v Muzeu Holocaustu ve Washingtonu D.C. a v Židovských muzeích v Berlíně, New Yorku a Vídni. Je hlavní kurátorkou muzea polských Židů POLIN ve Varšavě, které bylo v roce 2016 vyznamenáno cenou EMYA (European Museum of the Year). Je autorkou mnoha odborných publikací, mimo jiné knih Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage a The Art of Being Jewish in Modern Times.

Záznam přednášky v anglickém jazyce

Záznam přednášky tlumočený do češtiny

Robert Stradling

Historik a didaktik. Doktor Robert Stradling původně přednášel moderní politické dějiny na Londýnské univerzitě. V 90. letech však byl jmenován starším odborným asistentem a ředitelem multidisciplinárního výzkumného centra na univerzitě v Edinburghu. Momentálně je v penzi a působí jako hlavní editor Historiany, webové stránky určené učitelům dějepisu, vyvinuté Eurocliem. Stradling je autorem několika odborných publikací: Teaching 20th Century European History (Strasbourg, 2001); Critical Moments in Recent European History (Strasbourg, 2008) a editorem Crossroads of European History (Strasbourg, 2008). Jeho kniha Multiperspectivity in History Teaching byla publikována v roce 2003, v době, kdy Stradling působil jako konzultant pro historii pro Radu Evropy. Tato příručka nabízí didaktické metody, umožňující vyhnout se exkluzivistickému, univerzalistickému a kulturně hegemonnímu přístupu k výuce dějepisu.

Záznam přednášky v angličtině

Záznam přednášky v češtině

Mediálními partnery konference jsou časopis Dějiny a současnost a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY