Spolupořádali jsme moskevskou konferenci k událostem roku 1968

  • Termín: Od 30. 05. 2018 do 01. 06. 2018
  • Místo konání: Moskva

Rok 1968 má zvláštní postavení nejenom v historii Československa, ale i dalších evropských zemí. Konference s příznačným názvem „Lessons of 1968“, která proběhne v Moskvě 30. května – 1. června 2018, se v mnoha různých formách pokusí zachytit, v čem rok 1968 může být poučný nejen pro historiky. Účastníci jsou ze západní i z východní Evropy; českou stranu reprezentují mj. Petr Pithart, historik Martin Groman, ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, historik ÚSTR Martin Valenta nebo novinář Josef Pazderka. O důsledcích roku 1968 pro kulturní i politický rozvoj evropských zemí budou debatovat také ruská spisovatelka a scénáristka Ludmila Ulickaja, polský historik a publicista Adam Michnik, ruská kulturoložka a historička Irina Ščerbakova, německý historik Gerd Koenen a mnozí další. Stranou nezůstane ani otázka, co znamenal pro Sovětský svaz protest osmi demonstrantů proti invazi do Československa, anebo jaký význam by pro nás mohlo mít zpřístupnění moskevských archivů.

30. května Francouzský institut v Moskvě promítne snímek Květen roku 68, podivné jaro, po němž následuje debata s režisérem Dominiquem Beauxem. Film vypráví o událostech května 1968 ve Francii z hlediska těch, kteří čelili demonstrantům: policistů, vedoucích podniků, státních představitelů, vojáků, komunistických funkcionářů. Kromě toho režisér představí unikátní archivní fotografie Philippa Grase, které budou ve Francouzském institutu vystaveny od 23. května do 9. června.

31. května Nadace Michaila Gorbačova organizuje kulatý stůl s názvem Od pražského jara k Přestavbě. Badatelé z Ruska, České republiky a Slovenska představí současný pohled na události, aktéry, příčiny a důsledky československého pokusu o reformování socialismu sovětského stylu, které vyústily v srpnovou invazi.

Večer 31. května se bude konat debata na téma Rok 1968: paměť a mýtus, na níž se sejdou účastníci a pamětníci událostí roku 1968 v Československu a Sovětském svazu. Diskuse bude zahájena čtením úryvků z oficiálních usnesení SSSR o vstupu vojsk do Československa, výňatků z deníku Pravda ze srpna 1968, z Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí o událostech roku 1968 v Praze, z Poledne Natálie Gorbaněvské (o stíhání účastníků demonstrace 25. srpna 1968 na Rudém náměstí) a také ze vzpomínek a deníkových záznamů obyčejných lidí, reflektujících tyto události.

1. června budou na půdě Mezinárodního Memorialu odborníci pokračovat v debatě o historickém, sociálním a politickém kontextu událostí roku 1968.

Konferenci zakončí promítání politického dramatu Karla Kachyni Ucho 1. červnaEjzenštejnově knihovně. Snímek byl zakázán a poprvé jej mohli diváci spatřit na filmovém plátně až v roce 1989. Film budou komentovat Julija Liderman a Josef Pazderka.

Podrobný program konference: ENG / RU

Ohlasy v médiích

Pražské jaro 1968. Události roku 68 ve vzpomínkách pamětníka, rozhovor Petra Pitharta pro ruskou soukromou televizní stanici RBK – 2. června 2018, TV RBK

Studio ČT24 – 1. června 2018, ČT, v čase 49:19