Zúčastníme se konference pořádané k výročí 70 let od převzetí moci KSČ v Československu

  • Termín: 22. 02. 2018, 09:00
  • Místo konání: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 179/2, Plzeň 3

Cyklus přednášek by měl zmapovat cestu k Únoru 1948, vývoj únorové vládní krize, znárodňování, perzekuci šlechty i církve. Do klasických vědeckých příspěvků bychom také rádi zařadili osobní vzpomínky pamětníků, případně potomků přímých účastníků Února 1948. Hlavním cílem je především seznámení široké veřejnosti s tématem a problematikou nástupu komunistického režimu u nás.

Akce bude zahájena úvodním slovem 1. náměstka primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy.

Více informací a program naleznete zde.

Registrace