Zveme na konferenci „Revoluce 1989 v regionech“

  • Termín: Od 11. 09. 2019 do 12. 09. 2019
  • Místo konání: Národní archiv na Chodovci, Archivní 2257/4, 149 00, Praha 4

Ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, Národním archivemÚstavem pamäti národa zveme na konferenci Revoluce 1989 v regionech. Cesta ke zhroucení starého a počátky nového režimu v krajích a okresech Československa 1985–1990, která proběhne ve dnech 11. a 12. září v Národním archivu na Chodovci v Praze. Zájemce o účast prosíme o registraci na e-mailu anna.macourkova@ustrcr.cz.

Konference chce mapovat vývoj politické a společenské situace v regionech Československa od druhé poloviny 80. let až do sametové revoluce roku 1989 s přesahem do prvního roku nového režimu. Regionální dějiny se často vyznačují přehnanou zaměřeností na detail a vzájemnou nepropojeností. Přitom dění mimo centrum podstatným způsobem spoluurčovalo charakter celospolečenské proměny roku 1989. Jestliže pozornost bývá tradičně zaměřována především na dění ve velkých městech, nastal čas více porozumět vývoji mimo ně. Věříme, že stranou nezůstanou především regionální badatelé, kteří jistě přivítají možnost vystoupit se svými projekty a výzkumy na širším fóru.

Program konference

Středa 11. 9. 2019

9.30 – 10.00       Registrace

10.00 – 10.15     Zahájení konference

10.15 – 10.30     Martin Dolejský: Komunistická strana Československa v okrese Praha-východ v letech 1985–1989

10.30 – 10.45     Nina Pavelčíková: Vztah oficiální politiky a disentu k ekologickým problémům Ostravska v letech 1985–1991

10.45 – 11.00    Irena Krčilová: Pelhřimov na konci osmdesátých let 20. století

11.00 – 11.15    Diskuse

11.15 – 11.30   Jiří Pernes: Pád komunistického režimu v Brně roku 1989

11.30 – 11.45     Pavel Vaněk: Listopadové dny u 5. brigády Pohraniční stráže

11.45 – 12.00    Matěj Matela: Protirežimní aktivity a revoluce 1989 na Jesenicku

12.00 – 12.15     Diskuse

 12.15 – 13.15     Oběd

13.15 – 13.30     Adam Bielesz: Rok 1989 na bratislavských univerzitách

13.30 – 13.45     Jitka Vandrovcová: Muzeum husitského revolučního hnutí v revolučním hnutí

13.45 – 14.00     František Kotěšovec: „Čas oponou trhnul“ (Poslední dva měsíce existence OV KSČ

v Prachaticích)

14.00 – 14.15     Diskuse

 

14.15 – 14.30     Přestávka na kávu

 

14.30 – 14.45     Elena Londáková: Ochranárska opozícia – „Bratislava nahlas“

14.45 – 15.00     Jan Nedvěd: Listopad 1989 v Karlových Varech

15.00 – 15.15     Michal Miklovič: Oblastný odbor ŠtB Banská Bystrica. Koniec režimu na krajskom rozviednom útvare

15.15 – 15.30     Diskuse

 

15.30 – 15.45     Přestávka na kávu

 

15.45 – 16.00     Jan Zerbst: Kritická diskurzivní analýza textů otištěných regionálním týdeníkem Znojemsko od 17. listopadu 1989 do 9. června 1990

16.00 – 16.15     Jiří Urban: Reflexe událostí roku 1989 v Pardubicích

16.15 – 16.30     Peter Jašek: Nežná revolúcia na západnom Slovensku (na priklade Trnavy, Nitry a Trenčína)

16.30 – 17.00     Diskuse, Zakončení prvního dne konference

Čtvrtek 12. 9. 2019

9.00 – 9.15         Josef Halla: Mezi dvěma listopady aneb zrod nové politické reprezentace na území

dnešního Karlovarského kraje v letech 1989–1990

9.15 – 9.30          Nina Pavelčíková: Předvečer a průběh tzv. sametové revoluce na Ostravsku

9.30 – 9.45          Klára Kohoutová: „Dneska celá Praha, zítra celá země!“ Listopad 1989 na východním Slovensku

9.45 – 10.00       Diskuse

10.00 – 10.15    Přestávka na kávu

 

10.15 – 10.30   Tomáš Hubálek: Počátky formování OF v Olomouci

10.30 – 10.45     Martin Juřica: Opožděný „Samet“ v Ostravě

10.45 – 11.00    Kamil Polehla: Moravská karta jako předvolební téma

11.00 – 11.15     Diskuse

 

11.15 – 11.30     Přestávka na kávu

 

11.30 – 11.45     Lukáš Kopecký: Poslední rok poslance Václava Davida

11.45 – 12.00    Tajana Gerbocová: Verejnosť proti násiliu 1989–1990

12.00 – 12.15     Jiří Petráš: Rok 1989 – komparace tří regionů (severní, jižní a východní Čechy)

12.15 – 12.30    Lukáš Valeš: Aktéři sametové revoluce na českých náměstích

12.30 – 12.45     Libor Svoboda: StB a opozice v regionech v roce 1989

12.45 – 13.00    Závěrečná diskuse

13.00                     Zakončení konference

(Změna programu vyhrazena)

Program konference