Uspořádali jsme konferenci „Revoluce 1989 v regionech“

  • Termín: Od 11. 09. 2019 do 12. 09. 2019
  • Místo konání: Národní archiv na Chodovci, Archivní 2257/4, 149 00, Praha 4

Ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, Národním archivemÚstavem pamäti národa jsme uspořádali konferenci Revoluce 1989 v regionech. Cesta ke zhroucení starého a počátky nového režimu v krajích a okresech Československa 1985–1990, která se konala ve dnech 11. a 12. září v Národním archivu na Chodovci v Praze.

Konference chce mapovat vývoj politické a společenské situace v regionech Československa od druhé poloviny 80. let až do sametové revoluce roku 1989 s přesahem do prvního roku nového režimu. Regionální dějiny se často vyznačují přehnanou zaměřeností na detail a vzájemnou nepropojeností. Přitom dění mimo centrum podstatným způsobem spoluurčovalo charakter celospolečenské proměny roku 1989. Jestliže pozornost bývá tradičně zaměřována především na dění ve velkých městech, nastal čas více porozumět vývoji mimo ně. Věříme, že stranou nezůstanou především regionální badatelé, kteří jistě přivítají možnost vystoupit se svými projekty a výzkumy na širším fóru.

Program konference

Ohlasy v médiích

Rozhovor s historiky ÚPN M. Miklovičem a P. Jaškem ve Studiu 6 (11. září 2019, Česká televize)

Rozhovor s historikem Liborem Svobodou ve Studiu ČT24 (11. září 2019, Česká televize)

Fotogalerie

1. den konference

2. den konference

Videozáznam

Úvod a první blok

Druhý blok

Třetí blok

Čtvrtý blok

Pátý blok

Šestý blok

Sedmý blok

Osmý blok