Zveme na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru

  • Termín: Od 08. 11. 2018 do 09. 11. 2018
  • Místo konání: Filozofická fakulta UK, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 201; Dominikánská 8, Místo vzdělání a kultury při kostele sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1, vchod z ulice Jilská 5

Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK a Filozofická fakulta UJEP pořádají ve dnech 8. a 9. listopadu 2018 konferenci Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí.

Místa konání: 

  • Dominikánská 8, Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze, Husova 8, vchod z ulice Jilská 5, Praha 1 – Staré Město (v programu označeno jako D8)
  • Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 201 (v programu označeno jako FF)

Setkání nabídne různé způsoby konferenčního jednání od diskuzních stolů pro nejširší veřejnost přes tematicky zaměřené semináře pro odborníky a pedagogy až po “mistrovské dílny” vedené zahraničními hosty. Fórum je otevřeno všem, kdo chtějí společně diskutovat o svých přístupech ke vzdělávání o minulosti, příležitostech, ale také problémech, které jejich úsilí provází.

Mediálním partnerem konference je časopis Dějiny a současnost.

Program a registrace