Spolupořádáme konferenci „Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a jeho doba“

  • Termín: Od 16. 05. 2019, 09:00 do 17. 05. 2019, 14:30
  • Místo konání: Arcibiskupský palác v Praze, Sál kardinála Josefa Berana

U příležitosti 50. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana a prvního výročí přenesení jeho ostatků z Vatikánu do Česka pořádají Ústav pro studium totalitních režimů a Arcibiskupství pražské konferenci s názvem Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a jeho doba

Témata konferenčních příspěvků pokryjí nejdůležitější úseky dramatické historie domácí katolické církve od nelehké situace po vzniku samostatného československého státu, přes heroické období nacistické okupace, kdy velký počet věřících duchovních i laiků zaplatil za nekompromisní křesťanské i vlastenecké postoje svobodou či životem, až po léta kruté komunistické totality. Většina vystoupení se zároveň dotkne významných momentů ze života a působení kardinála Josefa Berana. Konference má být také poctou všem obětem totalitní perzekuce z řad českých a slovenských křesťanů a nebude postrádat ani ekumenické aspekty.

Je připraven i zajímavý doprovodný program zahrnující prohlídku prostor arcibiskupského paláce a projekci filmu Kardinál Josef Beran. Proti proudu režisérky Jolany Matějkové v podvečer prvního konferenčního dne.

Záštitu nad konferencí převzali apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo a Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a generální vikář pražské arcidiecéze.

V případě zájmu o účast na konferenci je nutné se registrovat do 14. května 2019 na e-mailové adrese stanislav.zeman@apha.cz.

Program konference:

Čtvrtek 16. května 2019

Úvodní vystoupení

9.00–9.10           arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka OP

9.10–9.20           J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius

9.20–9.30           Mgr. Zdeněk Hazdra, PhD., ředitel ÚSTR

I. panel: Katolická církev a demokracie (moderuje Zdeněk Hazdra)

9.30–10.00         Martin Schulze-Wessel: Adaptace katolické církve na poměry po vzniku Československa. Přechod z monarchie do liberální demokracie

10.00–10.20       Jiří Hanuš: Příprava na „totalitarismus“, krizové desetiletí 1938–1948

10.20–10.40       Markéta Doležalová: Proměny úlohy katolické církve ve společnosti 20. století. Sociální služby aneb charita není pouhý milodar

10.40–11.00       Ondřej Blažek: Církev v exilu. Aktivity exilové katolické církve mezi našimi krajany

11.00–11.20       Diskuse a přestávka

11.20–11.40        Eva Vybíralová: Intervence kardinála Berana v letech 1947–1949 ve prospěch (nejen) sudetských Němců

11.40–12.00       Jitka Jonová: Účast Františka Tomáška na II. vatikánském koncilu a jeho
kontakt s kardinálem Josefem Beranem

12.00–12.20       P. Bartoloměj Čačík OPraem: Beatifikační proces Josefa kardinála Berana

12.20–12.40       Diskuse

12.40–13.45      Přestávka na oběd

II. panel: Katolická církev a nacismus (moderuje Libor Svoboda)

13.45–14.10        Stanislava Vodičková: Katolická církev v protektorátu Čechy a Morava

14.10–14.30        Martin Zückert: Katolická církev po Mnichovu. Vláda nacistů a náboženský život v českém pohraničí 1938–1945

14.30–14.50      Jaroslav Šebek: Katolická církev v březnu 1939 a nástup nacismu

14.50–15.10      Martin Flosman: Na straně národa – vojenští duchovní ve druhém domácím odboji

15.10–15.40      Diskuse a přestávka

15.40–16.00      Martin Jindra: Křesťanské církve proti nacismu a zrod ekumenismu v nacistických koncentračních táborech a věznicích

16.00–16.20      Pavla Plachá: Křesťanky v KT Ravensbrück

16.20–16.40      Ivan Albert Petranský: Slovenská republika a postavení katolické církve 1939–1945

16.40–17.00       Marek Šmíd: Vatikánská Ostpolitik a kardinál Josef Beran. Proměny jednání mezi státem a církví na počátku 60. let 20. století

17.00–17.20       Diskuse

17.20–18.00       Přestávka

18.00       Doprovodný program

  • Prohlídka arcibiskupského paláce
  • projekce filmu Kardinál Josef Beran. Proti proudu s úvodním slovem režisérky Jolany Matějkové

Pátek 17. května 2019

I. panel: Katolická církev a komunismus (moderuje Eva Vybíralová)

9.30–10.00        Robert Letz: Situace katolické církve v Československu po únoru 1948

10.00–10.20      Daniel Atanáz Mandzák CSsR: Likvidace řeckokatolické církve a její rezistence

10.20–10.40      Vojtěch Vlček: Proticírkevní propaganda po únoru 1948

10.40–11.10       Diskuse a přestávka

11.10–11.30        Libor Svoboda: Kurýři a převaděči z řad katolických kněží a specifika jejich činnosti

11.30–11.50      Michal Pehr: Kolaborace katolických duchovních s komunistickým režimem. Katolická akce jako vrchol kolaboračních aktivit

11.50–12.10        P. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz OPraem: Zrušení řádů a řeholních kongregací v Československu a hledání možností jejich dalšího působení

12.10–12.30      Diskuse

12.30–14.00      Přestávka na oběd

14.30      Katedrála sv. Víta – zakončení konference u hrobů arcibiskupů pražských kardinálů J. Berana a M. Vlka