Vyhlašujeme Call for Papers na konferenci Válka a film

  • Termín: 05. 12. 2018, 09:00
  • Místo konání: Praha, místo konání bude upřesněno

Aktuální fáze projektu Film a dějiny se soustředí na vztah války a filmu, primárně pak na válečnou propagandu šířenou prostřednictvím filmu/televize (a dalších kulturních forem). V době války přechází politická propaganda do koncentrovanějšího, agresivnějšího módu, akcelerujícího oba základní postupy, stmelující mýtus a označení nepřítele, za účelem dosažení co nejefektivnějšího mobilizačního efektu.

Snaha o manipulaci prostřednictvím audiovizuálních masmédií byla vlastní nejen totalitním (autoritativním) režimům, ale i liberálním demokraciím – zvláště ve válečných obdobích. Nemluvě o problému, který představuje (filmová, audiovizuální) propaganda dnes – pracující také (a ovšem nejen) s obrazy minulosti, s obrazy tradičních nepřátel.

Konference by měla přispět ke zmapování aktuálního stavu výzkumu v dané oblasti a pokusit se o (dílčí) analýzu problému. Na Západě se jedná o dlouhodobě zkoumané téma, přinejmenším od 70. let 20. století (Marc Ferro, Richard Taylor ad.). U nás je k dispozici sborník KLIMEŠ, Ivan – WIENDL, Jan (eds.), Kultura a totalita 2. Válka (2014), a překlad eseje Paula Virilia Válka a film. Logistika vnímání (2007). V roce 2016 byla přeložena sice již starší, „průkopnická“, ale stále cenná Taylorova monografie Filmová propaganda. Sovětské Rusko a nacistické Německo. Ze zahraniční literatury lze zmínit především práci Jamese Chapmana The British at War. Cinema, State, and Propaganda, 1939–1945. I. B. Tauris, London 2011 (první vydání 1998), zaměřenou na téma britské filmové propagandy za 2. světové války.

Česká (slovenská) kulturní, politická a válečná zkušenost (1939–45) je ovšem jiná než ta britská či americká, takže ani zahraniční badatelské vzory nelze přenášet automaticky. Téma „protektorát a film“ zahrnuje specifika dobové kinematografie, resp. kulturní politiky, včetně propagandy, kolaborace atd. Další kapitolu představují hrané filmy o protektorátu (Slovenském státu).

K tématu „válka a film“ či „protektorát a film“ je u nás zatím k dispozici jen několik málo publikací (viz níže). Za takové situace se adekvátním postupem jeví být zkoumání terénu/tématu prostřednictvím případových studií (zastřešených samozřejmě pokusem o syntetizující vyhodnocení získaných poznatků). Kromě šířeji pojatého „sondování“ (Film a dějiny 8. Válka) bude výstupem detailní analýza konkrétního filmového titulu (Atentát, r. J. Sequens, 1964). V tom spočívá smysl dvou edičních řad, I/ „Film a dějiny“ a II/ „České kino“. (Premiérové užití daného modelu: I/ Film a dějiny 7. Propaganda a II/ Král Šumavy: komunistický thriller.)

Tematické mantinely jsou nastaveny široce, obecně, ovšem přece jen se zaměřením na 2. světovou válku (protektorát) a (částečně i) na studenou válku. Ačkoli vztahu studené války a filmu, a to na obou stranách železné opony (komparace), by se měla věnovat některá z dalších fází projektu. To, co nás na aktuálně chystané fázi („válka a film“) zajímá v prvé řadě, je válečná propaganda.

Další náměty: Specifičnost/atraktivita válečného filmu (příbuznost s katastrofickým filmem, uplatnění škály audio-vizuálních efektů). Otázka autentičnosti válečného zpravodajství vzhledem k užitým inscenačním postupům atd.

Termín pro podávání přihlášek (uzávěrka programu): 10. listopadu 2018

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek spolu s abstrakty příspěvků: petr.kopal@ustrcr.cz

CfP ke stažení v pdf

Vybraná bibliografie k tématu:

BUFFET, Cyril (ed.): Cinema in the Cold War. Political Projections. Routledge, London 2016.

DOHERTY, Thomas: Projections of War. Hollywood, American Culture and World War II. Columbia University Press, New York 1999.

CHAMBERS, John – CULBERT, David (eds.): World War II. Film and History. Oxford University Press, Oxford – New York 1996.

CHAPMAN, James: The British at War. Cinema, State, and Propaganda, 1939–1945. I. B. Tauris, London 2011.

REICHEL, Peter: Svůdný klam Třetí říše. Násilná a fascinující tvář fašismu. Argo, Praha 2004.

TAYLOR, Richard: Filmová propaganda. Sovětské Rusko a nacistické Německo. Academia, Praha 2016.​

VIRILIO, Paul: Válka a film. Logistika vnímání. Pavel Mervart. Červený Kostelec 2007.

WELCH, David: Propaganda and the German Cinema 1933–1945. I. B. Tauris, London – New York 2001.

Welzer, Harald – Moller, Sabine – Tschuggnall, Karoline: „Můj děda nebyl nácek“. Nacismus a holocaust v rodinné paměti. Argo, Praha 2010.

DOLEŽAL, Jiří: Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie. Národní filmový archiv, Praha 1996.

DVOŘÁKOVÁ, Tereza (mit einem Beitrag von KLIMEŠ, Ivan): Prag-Film AG 1941–1945. Im Spannungsfeld zwischen Protektorats- und Reichskinematografie. Richard Boorberg Verlag, München 2008.

KAŠPAR, Lukáš: Český film a filmaři za protektorátu. Propaganda, kolaborace, rezistence. Libri, Praha 2007. (S těmito výhradami: http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0804-133-139.pdf#page=5.)

KLIMEŠ, Ivan – WIENDL, Jan (eds.), Kultura a totalita 2. Válka. FFUK, Praha 2014.

MOHN, Volker: Nacistická kulturní politika v Protektorátu. Koncepce, praxe a reakce české strany. Prostor, Praha 2018.