Uspořádali jsme konferenci „Válka a film“

  • Termín: Od 05. 12. 2018, 10:00 do 05. 12. 2018, 18:30
  • Místo konání: „Plečnikův salonek“, Informační centrum Praha 3, Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice)

Program konference ke stažení v pdf

Abstrakty příspěvků

Videozáznam

Úvod a blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Fotogalerie

Aktuální fáze projektu Film a dějiny se soustředí na vztah války a filmu, primárně pak na válečnou propagandu šířenou prostřednictvím filmu/televize (a dalších kulturních forem). V době války přechází politická propaganda do koncentrovanějšího, agresivnějšího módu, akcelerujícího oba základní postupy, stmelující mýtus a označení nepřítele, za účelem dosažení co nejefektivnějšího mobilizačního efektu.

Snaha o manipulaci prostřednictvím audiovizuálních masmédií byla vlastní nejen totalitním (autoritativním) režimům, ale i liberálním demokraciím – zvláště ve válečných obdobích. Nemluvě o problému, který představuje (filmová, audiovizuální) propaganda dnes – pracující také (a ovšem nejen) s obrazy minulosti, s obrazy tradičních nepřátel.

Konference by měla přispět ke zmapování aktuálního stavu výzkumu v dané oblasti a pokusit se o (dílčí) analýzu problému. Na Západě se jedná o dlouhodobě zkoumané téma, přinejmenším od 70. let 20. století (Marc Ferro, Richard Taylor ad.). U nás je k dispozici sborník KLIMEŠ, Ivan – WIENDL, Jan (eds.), Kultura a totalita 2. Válka (2014), a překlad eseje Paula Virilia Válka a film. Logistika vnímání (2007). V roce 2016 byla přeložena sice již starší, „průkopnická“, ale stále cenná Taylorova monografie Filmová propaganda. Sovětské Rusko a nacistické Německo. Ze zahraniční literatury lze zmínit především práci Jamese Chapmana The British at War. Cinema, State, and Propaganda, 1939–1945. I. B. Tauris, London 2011 (první vydání 1998), zaměřenou na téma britské filmové propagandy za 2. světové války.

Česká (slovenská) kulturní, politická a válečná zkušenost (1939–45) je ovšem jiná než ta britská či americká, takže ani zahraniční badatelské vzory nelze přenášet automaticky. Téma „protektorát a film“ zahrnuje specifika dobové kinematografie, resp. kulturní politiky, včetně propagandy, kolaborace atd. Další kapitolu představují hrané filmy o protektorátu (Slovenském státu).

K tématu „válka a film“ či „protektorát a film“ je u nás zatím k dispozici jen několik málo publikací. Za takové situace se adekvátním postupem jeví být zkoumání terénu/tématu prostřednictvím případových studií (zastřešených samozřejmě pokusem o syntetizující vyhodnocení získaných poznatků). Kromě šířeji pojatého „sondování“ (Film a dějiny 8. Válka) bude výstupem detailní analýza konkrétního filmového titulu (Atentát, r. J. Sequens, 1964). V tom spočívá smysl dvou edičních řad, I/ „Film a dějiny“ a II/ „České kino“. (Premiérové užití daného modelu: I/ Film a dějiny 7. Propaganda a II/ Král Šumavy: komunistický thriller.)