Uspořádali jsme druhý ročník Letní školy církevních dějin

  • Termín: Od 05. 09. 2022 do 09. 09. 2022
  • Místo konání: Diecézní dům kardinála Trochty v Litoměřicích

Druhý ročník Letní školy církevních dějin, pořádaný ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a humanitních fakult Univerzity Karlovy, se konal ve dnech 5.–9. září 2022 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích.

Letní škola církevních dějin již podruhé nabídla studentům a dalším zájemcům široký záběr témat z církevních a náboženských dějin českých zemí a Evropy bez zaměření na jedno historické období nebo konkrétní problematiku. Cílem letní školy bylo ukázat bohaté možnosti církevních dějin a nabídnout náměty k výzkumu od starších dějin po dějiny soudobé prostřednictvím série přednášek, diskusí, workshopů a exkurzí, které zajišťují pozvaní odborníci. Setkání se odehrává v interdisciplinárním dialogu historie, historiografie, teologie, archivnictví a pomocných věd historických, dějin umění anebo pedagogiky.

PROGRAM LETNÍ ŠKOLY

Informační leták

Organizátoři:

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (ÚSTR)

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF UK)

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (FF UK)

Peter Morée, Dr. (ETF UK)

Kontaktní osoby:

Mgr. Anna Macourková (ÚSTR): anna.macourkova@ustrcr.cz

Bc. Nikola Novotná (ÚSTR): nikola.novotna@ustrcr.cz

Fotogalerie