Pořádáme konferenci „Revize politických procesů“

  • Termín: 23. 09. 2019, 09:00
  • Místo konání: Národní archiv na Chodovci, Archivní 2257/4, 149 00, Praha 4

Program konference

Prezence (8:30 – 9:00)

Zahájení (9:00 – 9:20):Představitelé pořádajících institucí

Odborný úvod (9:20 – 9:40): Tomáš Bursík (ABS) – Jaroslav Pažout (FP TUL – ÚSTR)

Přestávka (9:40 – 10:00)

I. Mezinárodní souvislosti (10:00 – 11:40)

10:00 – 10:20: Jan Adamec (FF UK) – Revize politických procesů a rehabilitace v Sovětském svazu

10:20 – 10:40: Adam Zítek (NA) – Revize politických procesů a rehabilitace v Polsku

10:40 – 11:00: Eva Irmanová (HÚ AV ČR) – Revize politických procesů a rehabilitace v Maďarsku

11:00 – 11:20: Jan Rychlík (FP TUL – FF UK) – Revize politických procesů a rehabilitace v Bulharsku

Diskuse (11:20 – 11:40)

Přestávka na oběd (11:40 – 12:40)

II. Politické, společenské a právní aspekty rehabilitace (12:40 – 14:30)

12:40 – 13:00: Tomáš Bursík (ABS) – „Tichou cestou.“ Jakým způsobem „napravoval“ komunistický režim své chyby v případě obětí politických procesů v padesátých letech 20. stol.?

13:00 – 13:20: Zdeněk Doskočil (HÚ AV ČR) – Rehabilitace tzv. slovenských buržoazních nacionalistů a její politické důsledky

13:20 – 13:40: Jakub Doležal (AKPR) – Vyřizování žádostí v trestních věcech Kanceláří prezidenta republiky se zaměřením na využívání institutu milosti a amnestie pro propouštění politických vězňů z 50. let

13:40 – 14:00: Jaroslav Pažout (ÚSTR – FP TUL) – Příprava zákona o soudní rehabilitaci a jeho aplikace na půdě Národního/Federálního shromáždění

Diskuse (14:00 – 14:30)

Přestávka (14:30 – 14:50)

III. Rehabilitace v regionálních sondách (14:50 – 16:30)

14:50 – 15:10: Norbert Kmeť (ÚPV SAV) – Rehabilitace duchovních Evangelické církve augšpurského vyznání na Slovensku

15:10 – 15:30: Kateřina Portmann (FP TUL) – Politické procesy na Liberecku v 50. letech 20. století a jejich rehabilitace

15:30 – 15:50: Radek Slabotínský (Technické muzeum v Brně) – Amnestie a rehabilitace z pohledu vybraných případů z jižní a střední Moravy

15:50 – 16:10: Libor Svoboda (ÚSTR) – Rehabilitace z krajské perspektivy. Průběh rehabilitací v bývalém Jihočeském kraji v šedesátých letech a na počátku normalizace

Diskuse (16:10 – 16:30)

Program konference ke stažení

Zájemce o účast na konferenci prosíme o registraci na e-mailu anna.macourkova@ustrcr.cz.