V listopadu se konala konference „Cvičiště SS Böhmen“

  • Termín: Od 01. 11. 2022 do 03. 11. 2022
  • Místo konání: Hotel VZ Měřín, Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice

Roku 1942 odsouhlasil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich vytvoření vojenského prostoru SS jižně od Prahy. Cvičiště s oficiálním názvem SS-Truppenübungsplatz Beneschau (později
SS-Truppenübungsplatz Böhmen) se posléze rozrostlo do podoby největšího vojenského prostoru
v historii českých zemí. Zdejší obyvatelstvo bylo z větší části vysídleno, krajina zdevastována. Roku 1945
s koncem války cvičiště zaniklo, následoval návrat obyvatel a obnova území. U příležitosti 80 let od těchto událostí se uskutečnila odborná konference Cvičiště SS Böhmen, Paměť zdevastované krajiny ve středních Čechách, která se konala 1.-3. listopadu 2022 v Hotelu Měřín.

PROGRAM KONFERENCE

FOTOGALERIE

© Státní oblastní archiv v Praze

Další informace: Státní okresní archiv Benešov, Michal Sejk, michal.sejk@soapraha.cz, tel.: 608 336 946

Organizační výbor konference:

Mgr. Radovan Cáder (Muzeum Podblanicka, p. o.), PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. (SOA Praha), Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (ÚSTR), Mgr. Michal Sejk (SOkA Benešov), PhDr. Tomáš Zouzal (ÚSTR)

Pořadatelé: Státní oblastní archiv v Praze, Muzeum Podblanicka, p. o., Ústav pro studium totalitních režimů

Kontaktní osoba za ÚSTR: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz

CALL FOR ABSTRACTS