V září se uskuteční třetí ročník Letní školy církevních dějin

  • Termín: Od 04. 09. 2023 do 08. 09. 2023
  • Místo konání: Diecézní dům kardinála Trochty v Litoměřicích

Ve dnech 4.-8. září 2023 proběhne v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích již třetí ročník Letní školy církevních dějin, kterou pořádáme ve spolupráci s humanitními fakultami Univerzity Karlovy, Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Hradec Králové.

Letní škola nabídne především studentům, ale i badatelům, učitelům a dalším zájemcům z širší veřejnosti sérii přednášek, diskusí, workshopů a exkurzí, které zajišťují pozvaní odborníci. Nesoustředí se na jedno téma nebo časové období, ale chce přinést inspiraci z různých oblastí církevních a náboženských dějin, s cílem je představit bohaté možnosti tohoto oboru stojícího na pomezí „světského“ a „duchovního“,  na pomezí několika vědních oborů a konfesí. Stává se tak tradicí, že setkání se odehrává v interdisciplinárním dialogu historie, historiografie, teologie, archivnictví a pomocných věd historických, dějin umění anebo pedagogiky.

Účast na letní škole lze nyní zapisovat v rámci studia na FF UK, KTF UK, ETF UK a PedF UK ve Studijním informačním systému pomocí níže uvedených kódů.  Po skončení zápisů lze využít možnost dodatečného zápisu do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Pro dodatečný zápis na fakultách UK kontaktujte organizátory z jednotlivých fakult.

Kódy pro zápis v SISu:

Pedagogická fakulta:

OPBD4D044A (aktuální akreditace)

OPBD2D116B (starší akreditace)

OPBD2D117B (starší akreditace)

Filozofická fakulta:

AHSV01128 (bakalářské)

AHSN00268 (navazující magisterské)

Účast na letní škole bude zpoplatněna, studenti si hradí ubytování a stravu. Na výběr bude z následujících možností platby:

5010,- Kč                (plná penze, ubytování, zápisné)

4380,- Kč                (polopenze – dvě libovolná jídla denně, ubytování, zápisné)

3540,- Kč                (snídaně, ubytování, zápisné)

2 700,- Kč              (vlastní stravování s možností využití kuchyňky, ubytování, zápisné)

500,- Kč                  (zápisné bez ubytování a stravy)

Cena se skládá z:

Zápisné: 500,- Kč

Ubytování na 1 noc: 550,- Kč (ve 2-5 lůžkových pokojích)

Plná penze na 1 den (snídaně, oběd, večeře): 630 Kč

Cena 1 jídla: 210 Kč

Organizátoři:

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (ÚSTR)

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF UK)

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (FF UK)

Peter Morée, Dr. (ETF UK)

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (FF UJEP)

ThDr. Martin Dekarli, Th.D. (FF UHK)

Kontaktní osoby:

Mgr. Anna Macourková (ÚSTR): anna.macourkova@ustrcr.cz

Bc. Daniela Šaldová (ÚSTR): daniela.saldova@ustrcr.cz