V září se uskutečnil třetí ročník Letní školy církevních dějin

  • Termín: Od 04. 09. 2023 do 08. 09. 2023
  • Místo konání: Diecézní dům kardinála Trochty v Litoměřicích

Ve dnech 4.-8. září 2023 proběhla v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích již třetí ročník Letní školy církevních dějin, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s humanitními fakultami Univerzity Karlovy, Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Hradec Králové.

Letní škola nabízí především studentům, ale i badatelům, učitelům a dalším zájemcům z širší veřejnosti sérii přednášek, diskusí, workshopů a exkurzí, které zajišťují pozvaní odborníci. Nesoustředí se na jedno téma nebo časové období, ale chce přinést inspiraci z různých oblastí církevních a náboženských dějin, s cílem je představit bohaté možnosti tohoto oboru stojícího na pomezí „světského“ a „duchovního“,  na pomezí několika vědních oborů a konfesí. Stává se tak tradicí, že setkání se odehrává v interdisciplinárním dialogu historie, historiografie, teologie, archivnictví a pomocných věd historických, dějin umění anebo pedagogiky.

PROGRAM LETNÍ ŠKOLY

Organizátoři:

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (ÚSTR)

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF UK)

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (PedF UK)

Peter Morée, Dr. (ETF UK)

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (FF UJEP)

ThDr. Martin Dekarli, Th.D. (FF UHK)