29.-30. 11. / Josef kardinál Beran v době II. vatikánského koncilu (konference)

  • Termín: Od 29. 11. 2023 do 30. 11. 2023
  • Místo konání: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, sál kardinála Berana

Ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským si vás dovolujeme pozvat ve dnech 29. – 30. listopadu 2023 na konferenci Josef kardinál Beran, vůdčí osobnost katolické církve v Československu v době II. vatikánského koncilu.

Arcibiskup pražský a primas český Josef kardinál Beran se stal symbolem odporu domácí katolické církve proti úsilí komunistů pošlapat náboženskou svobodu, vytlačit duchovní a věřící z veřejného prostoru a uzavřít je za zdmi kostelů. V tomto roce si připomínáme 135. výročí jeho narození, jako muže, který se „nedal komunisty koupit“. Traduje se totiž výrok jednoho vysokého komunistického funkcionáře, že slavnostní bohoslužbou Te Deum při instalaci Klementa Gottwalda československým prezidentem si komunisté chtěli arcibiskupa Berana „koupit“ a podřídit. To se jim nepodařilo. Arcibiskup však za pevnost svých postojů zaplatil mnohaletou internací. Svět o něm znovu uslyšel až po jeho uvolnění z internace, kdy mu bylo povoleno odletět bez návratu do Říma na II. vatikánský koncil. V rámci konference bude zhodnocen význam vystoupení Josefa Berana na koncilu. Zároveň se přítomní seznámí s pohledem domácích i zahraničních historiků na koncil, na jeho důsledky a dobu pokoncilní až do 80. let minulého století.

PROGRAM