Spolupořádáme konferenci Za obzory revoluce v Rusku

  • Termín: Od 07. 11. 2017 do 09. 11. 2017
  • Místo konání: Filozofická fakulta UK, Nám. Jana Palacha 2, místnost č. 200

Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru střední a východní Evropy.

Vypuknutí socialistické revoluce v jednom z nejméně industriálně rozvinutých regionů Evropy bylo pro současníky stejně překvapující jako destabilizační potenciál nových revolučních myšlenek v následujícím období občanské války. Důsledky revoluce a porevolučního vývoje se naplno projevily zejména v nástupnických státech rakouského impéria – Polsku, Československu nebo Maďarsku. Kromě bezprostředního vlivu revolučních událostí se zaměříme na transfer a proměny funkcí idejí, konceptů a praxí revoluce v rámci ruského, resp. sovětského impéria, zejména v regionu středovýchodní Evropy.

Cílem konference bude nahlížet na revoluci z perspektivy její nejednoznačnosti v samotném počátku. Soustředíme se na vývoj událostí v roce 1917, na střednědobé sociální a ekonomické důsledky revolučního roku a dlouhodobou rekonfiguraci mocenského a politického prostoru.

Konference si bude klást následující otázky: Jak a jakými směry se šířilo revoluční násilí? Jaké revoluční koncepce se po občanské válce staly základem hegemonního ideologického instrumentária stalinského impéria? Jak se proměňovaly obrazy ruské revoluce v rámci dominantních diskurzů státně socialistických diktatur v post-stalinském období? Co zbylo z revolučních myšlenek v tzv. post-ideologickém období po „konci dějin“ v roce 1989?

Program ke stažení

Konferenci pořádá Spolek studentů historie FF UK s podporou a záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Filosofického ústavu Akademie věd ČR, Masarykova ústavu a archivu AV ČR a Ústavu pro studium totalitních režimů.