Jsme spoluorganizátory mezinárodní konference o pražském jaru 1968

  • Termín: Od 13. 06. 2018 do 15. 06. 2018
  • Místo konání: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4, Praha 1

Mezinárodní konference s názvem The Prague Spring 50 Years After se koná ve dnech 13.–15. června 2018 v Lichtenštejnském paláci na pražské Kampě. Hlavním pořadatelem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Cílem a smyslem mezinárodní konference pořádané u příležitosti padesátého výročí pražského jara je uvažovat o významu a dědictví roku 1968, ale též o významu a dědictví dalších velkých krizí uvnitř sovětského bloku (1953, 1956, 1980/1) pomocí transnacionálních a dlouhočasových perspektiv nahlížejících z různých úhlů vztah minulosti a současnosti ve skutečně širokém kontextu mezinárodním i domácím.

Účast na konferenci přislíbili renomovaní badatelé z desítky zemí. Tématy konference budou velká sociální hnutí roku 1968 na západě i východě a mezinárodní souvislosti krizí a sovětských intervencí ve „spojeneckých zemích“. Zkoumána bude relevance a eventuální druhý život konceptů a představ roku 1968 a dalších krizových let pro skutečnou transformaci po roce 1989. Pozornost bude věnována i podobám a významům soudobé paměti oněch přelomových událostí, roli masmédií ad.

Konference bude tlumočena do češtiny.

K účasti na konferenci je nutné se registrovat nejpozději do 10. června zde nebo na emailu kafkovab@usd.cas.cz

Z konference bude pořízen zvukový a obrazový záznam, hosté tedy musejí souhlasit se zpracováním takto pořízených osobních údajů a s jejich poskytnutím třetím osobám.

Program v PDF.