Konference Bezpečnost a film se uskutečnila online

  • Termín: Od 01. 12. 2021, 10:00 do 02. 12. 2021, 14:00
  • Místo konání: Zoom

Ústav pro studium totalitních režimů uspořádal šesté pokračování konference projektu Film a dějiny, letos nesoucí název Bezpečnost a film.

Videozáznam

1. prosince

2. prosince

PROGRAM ONLINE KONFERENCE

Bezpečnost – proklamovaná a na odiv stavěná priorita (zásluha, záminka) totalitních či autoritativních režimů, „vlád pevné ruky“ – a („ze všech umění nejdůležitější“) film. Vymezení tématu volíme poměrně široké: „Bezpečnost veřejná, státní i osobní: krimi v socialistické kinematografii.“ Za primární pokládáme Bezpečnost – SNB, VB, StB – a „její“ žánry: krimi či detektivku, dobrodružný, pseudo-western či eastern, thriller… Jde nám o příslušné žánry v zestátněné čs. kinematografii, počínaje vyloučením tradičních populárních žánrů z filmové produkce a distribuce, k němuž došlo po roce 1948, a pokusy o resuscitaci „dobrodružného“ filmu v 50. letech.

V roce 2019 vyšla kolektivní monografie Král Šumavy: komunistický thriller (Academia – ÚSTR – Casablanca), analyzující Kachyňovo „dobrodružné drama“ z roku 1959 a dotýkající se i žánrové problematiky v socialistické kinematografii (kulturněpolitičtí pracovníci si postupně uvědomili, že film v pravém smyslu propagandistický musí být především divácky atraktivní). Nabízí se tu jeden z možných podnětů k diskusi a konference by tak mohla na zmíněnou publikaci částečně navázat. Kromě toho, paralelní či komplementární jsou další výzkumné projekty ÚSTR, které se zabývají dějinami státobezpečnostních složek v letech 1945–1989.

Konferenční příspěvky se stanou základem pro kolektivní monografii, tedy pro devátý díl edice Film a dějiny.