Pořádali jsme konferenci „Československo v letech 1978-1985“

  • Termín: Od 30. 05. 2018 do 31. 05. 2018
  • Místo konání: Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40, České Budějovice

Ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Státním okresním archivem v Českých Budějovicích jsme uspořádali konferenci na téma Československo v letech 1978–1985, která proběhla v Českých Budějovicích ve dnech 30. a 31. května 2018 v budově Státního okresního archivu, Rudolfovská 40.

Fotogalerie

Videozáznamy

Program konference ke stažení

Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník Ústavu pro studium totalitních režimů souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti Ústavu, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu Ústavu.