Konference „100 Years Since the Creation of the Soviet State Security Organization Cheka (1917-2017)“

  • Termín: 03. 11. 2017
  • Místo konání: Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají konferenci 100 Years Since the Creation of the Soviet State Security Organization Cheka (1917-2017), která proběhne dne 3. listopadu 2017 v budově Senátu Parlamentu České republiky.

Dne 20. prosince 1917 byla založena Čeka (Všeruská mimořádná komise pro boj proti kontrarevoluci a sabotáži). Rychle se stala zodpovědnou za zatýkání, věznění a likvidaci tzv. nepřátel státu. Po roce 1922 prošla organizace několika transformacemi a změnami jmen, včetně NKVD, přičemž příslušníci těchto složek si i nadále říkali čekisté. V roce 1921 měly sovětské bezpečnostní složky na 200 tisíc příslušníků a byly činné v pracovních táborech, v Gulagu, při zabavování potravin, pronásledování politických protivníků, jejich zadržování, týrání a zabíjení. Příslušníci Čeky byli nasazováni proti nepokojům a bouřím mezi dělníky a zemědělci i proti vzpourám v Rudé armádě.

Po druhé světové válce se KGB podílela na vzniku bezpečnostních složek států střední a východní Evropy, rozšiřovala působení zahraniční rozvědky a postupně se stala největší zpravodajskou službou na světě. Úkolem KGB a tajných služeb satelitních států Sovětského svazu bylo sledovat v přebujelé míře veřejnou i soukromou sféru, podvratnou činnost v mezinárodním kontextu a možné zárodky revolučních spiknutí.

Konference se bude soustředit na následující témata:

–          Vztah komunistických tajných služeb k politickému vedení, způsoby zneužívání tajné služby.

–          Organizační struktura sovětských bezpečnostních složek a sovětský vliv na vznik a fungování obdobných struktur v ostatních státech sovětského bloku.

–          Působení komunistického bezpečnostního aparátu proti vnitřní opozici.

Tato témata budou zkoumána v komparaci mezi jednotlivými zeměmi a v proměnách v jednotlivých fázích vývoje zemí komunistického bloku.

Mezi řečníky, kteří již přijali pozvání na konferenci, jsou: Prof. Mark Kramer (Davis centrum pro ruská a euroasijská studia při Harvardově univerzitě), Prof. Stefan Karner (Univerzita ve Štýrském Hradci), Dr. Jens Gieseke (Centrum pro výzkum soudobých dějin, Postupim), Dr. Douglas Selvage (Úřad spolkového zmocněnce pro materiály bývalé východoněmecké státní bezpečnosti, BStU).

Publikace

Z konference bude vydána kolektivní monografie. Další příspěvky na téma konference mohou být nabídnuty k publikaci některému z časopisů Ústavu.

Jazyk konference

Konference bude probíhat v češtině a angličtině, organizátoři zajistí simultánní tlumočení.