Uspořádali jsme konferenci Underground a Československo v letech 1976–1981

  • Termín: 17. 10. 2019, 09:50
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Časové vymezení páté mezinárodní konference o českém undergroundu nebylo zvoleno náhodně. Rokem 1976 začalo první masové tažení normalizačního režimu vůči podzemní komunitě, na jehož konci stálo sjednocení roztříštěné opozice na společné platformě – Chartě 77. Parodoxně zásluhou komunistickému režimu dochází jak ke zpolitizování, tak ke zpopularizování undergroundu. Mladí lidé se díky rozsáhlé dehonestační kampani dozvěděli o existenci dlouhovlasých rebelů, jejichž řady vzápětí rozšířili. Konfrontační fáze studené války se projevila zvýšenou represí vůči domácí opozici. Na přelomu 70. a 80. let 20. století spustil komunistický režim druhé tažení proti undergroundu, které vyvrcholilo zahájením celostátní akce „Satan“. Ta se zaměřila na podzemní časopis Vokno, vycházející od léta 1979. „Satanovi“ předcházela regionální akce „Sabat“, jejímž cílem bylo zničení severočeského undergroundu, respektive jeho napojení na pražské centrum Charty 77. Je stále málo známou skutečností, že právě z podzemí pocházel největší počet signatářů, kteří, s výjimkou Prahy, tvořili páteř Charty 77. Období let 1976 až 1981 představuje vrcholnou, integrující fázi českého undergroundu, v jehož pomyslném čele stojí Ivan Martin Jirous „Magor“. Mezi jeho další charakterizující znaky v daném období bezesporu náleží fenomén „baráků“, ostrovů svobody, kde probíhal čilý kulturní život, ovšem pod bedlivým dohledem Státní bezpečnosti. Nejen tomuto, ale mnoha dalším, často neprávem opomíjeným aspektům, se věnovala konference Underground a Československo 1976–1981, na níž vystoupili přední domácí i zahraniční odborníci.

Program konference ke stažení v pdf

Galerie

Audiovizuální záznam

První blok

Druhá část prvního bloku

Druhý blok

Druhá část druhého bloku

Třetí část druhého bloku

Třetí část druhého bloku