Pořádáme konferenci Underground a Československo v letech 1976–1981

 • Termín: 17. 10. 2019, 09:50
 • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Časové vymezení páté mezinárodní konference o českém undergroundu nebylo zvoleno náhodně. Rokem 1976 začalo první masové tažení normalizačního režimu vůči podzemní komunitě, na jehož konci stálo sjednocení roztříštěné opozice na společné platformě – Chartě 77. Parodoxně zásluhou komunistickému režimu dochází jak ke zpolitizování, tak ke zpopularizování undergroundu. Mladí lidé se díky rozsáhlé dehonestační kampani dozvěděli o existenci dlouhovlasých rebelů, jejichž řady vzápětí rozšířili. Konfrontační fáze studené války se projevila zvýšenou represí vůči domácí opozici. Na přelomu 70. a 80. let 20. století spustil komunistický režim druhé tažení proti undergroundu, které vyvrcholilo zahájením celostátní akce „Satan“. Ta se zaměřila na podzemní časopis Vokno, vycházející od léta 1979. „Satanovi“ předcházela regionální akce „Sabat“, jejímž cílem bylo zničení severočeského undergroundu, respektive jeho napojení na pražské centrum Charty 77. Je stále málo známou skutečností, že právě z podzemí pocházel největší počet signatářů, kteří, s výjimkou Prahy, tvořili páteř Charty 77. Období let 1976 až 1981 představuje vrcholnou, integrující fázi českého undergroundu, v jehož pomyslném čele stojí Ivan Martin Jirous „Magor“. Mezi jeho další charakterizující znaky v daném období bezesporu náleží fenomén „baráků“, ostrovů svobody, kde probíhal čilý kulturní život, ovšem pod bedlivým dohledem Státní bezpečnosti. Nejen tomuto, ale mnoha dalším, často neprávem opomíjeným aspektům, se bude věnovat konference Underground a Československo 1976–1981, na níž vystoupí přední domácí i zahraniční odborníci.

Program

09:50–10:00 Úvodní slovo Jáchym Topol

10:00–12:30 První blok (moderuje a diskusi řídí František Stárek Čuňas)

 • Michal Stehlík: Československo v letech 1976–1981
 • Ladislav Kudrna: Český underground 1976–1981
 • Przemysław Piotr Damski: Dissidents in Czechoslovakia in 1980s: Notes from Foreign and Commonwealth Office documents (zajištěn konsekutivní překlad z polštiny)

Diskuse

11:30–11:40 Přestávka na kávu

 • Barbara Bothová: Proces s undergroundom a jeho dopady na vyvoj slovenského undergroundu
 • Petra Veselá: DG 307, „Asanace“ a proces s hudebníky

Diskuse

12:30–13:30 Přestávka na oběd

13:30–17:00 Druhý blok (moderuje a diskusi řídí Ladislav Kudrna)

 • Martin Valenta: Obraz undergroundu v Informacích o Chartě 77
 • Jan Cholínský: Zproletarizování, zpolitizování a zpopularizování undergroundu
 • Zdeněk R. Nešpor: Religiozita českého undergroundu – předběžné ohledání terénu

Diskuse

 • Květoslava Princová: Svoboda a odpovědnost
 • Jiří Fiedor: Underground na severní Moravě
 • František Stárek Čuňas: Zrod Vokna a jeho distribuční síť

Diskuse

 • Martin Tharp: Undergroundová estetika jako prostředek společenské revolty v kontextu české kulturní tvorby
 • Jan Blüml: Neoficiální tvorba a fenomén Divadla hudby

Diskuse

Závěrečné slovo (Ladislav Kudrna)

Změna programu vyhrazena.

Program konference ke stažení v pdf