Uspořádali jsme seminář k 75. výročí komunistického převratu v Československu

  • Termín: 24. 02. 2023, 09:30
  • Místo konání: 3KINO, V Jámě 699/1, Praha 1

Jak ukazuje naše bezprostřední přítomnost, dědictví totalitního sovětského komunismu není jen abstraktním pojmem. Nejde o pouhý námět k teoretickým úvahám o vlivu „dávno minulých“ časů na morálku společnosti a náš liberálně demokratický politický systém. Komunistická minulost a současnost jsou propojeny mnohem více. Odborný historický seminář se zabýval podstatnými fakty a souvislostmi komunistického převratu v Československu v únoru 1948. Cílem bylo připomenout podstatu uzurpování moci komunistickou stranou, poukázat na to, co mu předcházelo a nabídnout odpověď na otázku: „Jak se to mohlo stát?“

Videozáznam

I. část

II. část

Panelová diskuze

Fotogalerie

PROGRAM SEMINÁŘE

9.30–9.40        Zahájení semináře ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů

 9.40–10.00      doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D., Univerzita Karlova Praha

Vstříc světlým zítřkům: před-únorová změna ekonomického paradigmatu a její po-únorové důsledky

 10.00–10.20    JUDr. Kamil Nedvědický, Ústav pro studium totalitních režimů

Únor 1948 z pohledu ústavnosti

 10.20–10.40    doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů

Cesta k Únoru 1948 – zákaz agrární strany a perzekuce jejích představitelů

 

10.40–10.50    Diskuze

10.50–11.00    Přestávka na kávu

 

11.00–11.20    Mgr. Hana Kuslová, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Jan Antonín Baťa a jeho zaměstnanci před Národním soudem

 11.20–11.40    prof. PhDr. Róbert Letz Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislavě

Poválečný politický vývoj a náboženská situace na Slovensku 

 11.40–12.00    doc. PhDr. Ladislav Kudrna Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů

Třídní boj v praxi. Cílená likvidace veteránů RAF, 1945–1948/50

 12.00–12.20    PhDr. Jan Cholínský, Ústav pro studium totalitních režimů

Komunistická dvoufázová revoluce – fakta a mýty o československé tragédii

 

12.20–12.30    Diskuze

12.30-13.30    Přestávka na oběd

 

Panelová diskuze

 13.30 – 14.30  Únor 1948 – příčiny a důsledky třičtvrtě století poté

Moderuje:       JUDr. Kamil Nedvědický

Diskutují:         doc. PhDr. Petr Hlaváček Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů

Ing. Alexej Kelin, spoluautor knihy Dějiny Ruska 20. století (ed. A. Zubov)