Dějiny jako trauma: tragické události dějin ve vzdělávání

  • Termín: 02. 11. 2018, 09:00
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Během roku si pravidelně připomínáme tragické události historie: holocaust, vyhlazení Lidic, okupace vojsky Varšavské smlouvy nebo vyhnání německých obyvatel z pohraničí. To je jen několik příkladů z mnoha možných. Co mohou nabídnout akademické koncepty paměti a kulturního traumatu? Jaké místo zaujímají tragické dějiny v současné popkultuře? Jaká média jsou klíčová pro tato témata? Seminář se bude věnovat jak globálnímu rozměru tématu, tak specificky českým případům. Zaměříme se také na občanský a etický rozměr přístupu k těmto tématům.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 24461/2018-2-829.

Registrace na seminář

Program

9:00 – 10:45 Tragické dějiny ve veřejném prostoru – práce v terénu

Jak připomenout památku obětí minulého násilí? Prostřednictvím práce v terénu se seznámíme se způsoby připomínání tragických dějin v prostoru města a budeme se zamýšlet nad jejich významem a možnostmi interakce s těmito objekty. Tato část semináře se uskuteční ve veřejném prostoru.

10:45 – 12:00 Tragické dějiny ve veřejném prostoru – didaktika

Na základě předchozí práce se budeme zabývat možnostmi výuky ve veřejném prostoru. Proč je veřejný prostor tak důležitý pro uvažování o tragických dějinách? Jak efektivně připravit aktivitu pro žáky? V této části nabídneme jak praktické tipy do výuky, tak reflexi zkušeností z přímé práce s žáky.

12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 13:00 „Místa traumatu“ a jejich podoby: příklad současného Chorvatska

V Česku i zahraničí se setkáváme se státem udržovanými, masově navštěvovanými „místy traumatu“ a zároveň i s dějišti utrpení, jež jsou opuštěná a takřka zapomenuta. V krátké prezentaci budou představena místa, která ve větší či menší míře ztělesňují chorvatská historická traumata 20. století. Středem našeho zájmu budou následující otázky: Jak jsou daná místa institucionalizována? Jak tato „místa traumatu“ pracují s autenticitou a geniem loci? K jakým komemorativním praktikám zde dochází? Jaký příběh se na těchto místech vypráví?

13:00 – 14:30 Tragické dějiny v popkultuře: komiks, film a obraz ve výuce

Připomínání tragických událostí minulosti je globálním fenoménem. Významný vliv na jeho rozšíření a podobu má především populární kultura. V této části se zaměříme na to, jak v tomto rámci učit i světové soudobé dějiny a jaký potenciál i omezení představuje současná popkultura pro učitele a lektory. V tematických workshopech se zaměříme na holocaust, atomové bombardování Hirošimy a války v 90. letech ve státech bývalé Jugoslávie.

14:30 – 15:00 Závěr