Pořádali jsme seminář pro učitele „Odboj a odpor proti komunistickému režimu“

  • Termín: 27. 01. 2022, 10:00
  • Místo konání: Kino Hvězda, nám. Míru 951, Uherské Hradiště

Světlana patřila k nejrozsáhlejším odbojovým organizacím bojujícím proti komunistickému režimu na přelomu 40. a 50. let 20. století. Dodnes se vedou spory o to, nakolik byla kontrolována StB. Členy Světlany i některé příslušníky StB spojovala válečná minulost v partyzánských jednotkách a víra v socialismus. V rámci semináře představíme nejnovější poznatky historiků a pokusíme se zasadit tento příběh do širšího rámce současných pohledů na protikomunistickou rezistenci. Představíme také „druhý život” Světlany a historické prameny využitelné ve výuce.

Seminář je zdarma.

REGISTRACE