Pořádáme 12. ročník letní školy pro učitele dějepisu

  • Termín: Od 26. 08. 2021 do 27. 08. 2021
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Podle čeho rozhodujeme, co považujeme v historii za důležité? Můžeme se z dějin poučit? Má školní dějepis sloužit k tomu, abychom někoho poučovali? A jak vlastně máme minulost využívat k tomu, abychom lépe žili současné životy? Program letní školy nabídne odpovědi a praktické návody, jak pomáhat učitelům a žákům vytvářet si k minulosti smysluplný vztah, pracovat s hodnotami a občanskou aktivitou. Stejně jako v minulých ročnících bude i letos vyhrazen prostor pro sdílení zkušeností mezi účastníky a společnou diskusi.

Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 7727/2021-2-379.

WEB LETNÍ ŠKOLY

Kapacita letní školy je naplněna. Děkujeme za zájem.

Dovolujeme si upozornit, že forma letní školy a počet účastníků se budou řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními.