Historická dílna: Využití fotografie ve výuce dějepisu

  • Termín: Od 31. 03. 2017, 09:00 do 31. 03. 2017, 14:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Seminář pro učitele ZŠ, SŠ i gymnázií se zaměří na využití fotografie ve výuce dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Lektoři Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů představí několik možných přístupů k práci s historickými snímky. Seznámí učitele s prototypem aplikace HistoryLab, která zpřístupňuje historické fotografie a nabízí nástroje pro jejich využití v rámci vzdělávání o historii.

Program

9:00 – 9:15 Úvod, prezence účastníků

9:15 – 10:00 Jak se pracuje s fotografiemi ve škole? Ilustrativní příklady z českých a zahraničních učebnic dějepisu a dalších vzdělávacích materiálů. Představení aplikace Historylab.cz pro práci s prameny ve výuce dějepisu a příbuzných předmětů.

10:00 – 10:45 Sudety a nucené vysídlení na fotografii. Jak využít srovnávací fotografie pohraničí ve výuce? Prototypy Historylab.cz představí Terezie Vávrová (Antikomplex) a Jan Divišek (učitel z Gymnázia a SPgŠ Jeronýmova v Liberci). Lektoři představí účastníkům aplikaci Historylab.cz a seznámí je i s výsledky testování, jehož se účastnilo 48 škol.

10:45 – 11:30 Pauza na kávu a občerstvení, neformální diskuze, výstava přinesených fotografií a příprava jejich didaktického využití.

11:30 – 12:15 Proměny města Mostu. Využití fotografií v badatelsky zaměřené výuce. Můžeme s pomocí historických snímků vést žáky k tomu, aby rozvíjeli náročnější dovednosti? Čeněk Pýcha a Jan Divišek představí prototypy Historylab.cz, které prezentují historii jako pátrání po stopách minulosti.

12:15 – 13:45 Historická dílna: prezentace návrhů na využití fotografií a navazující diskuze (moderuje Kamil Činátl).

13:45 – 14:00 Závěrečná diskuze a shrnutí dílny

Lektoři:

Kamil Činátl, ÚSTR

Jan Divišek, Gymnázium a SPgŠ Jeronýmova Liberec

Čeněk Pýcha, ÚSTR

Terezie Vávrová, o. s. Antikomplex

Registrace:

Prostřednictvím registračního formuláře

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377.

Instrukce pro účastníky

Vyberte pro potřeby Historické dílny alespoň jednu fotografii, která Vám připadá vhodná pro využití ve výuce. Zvolený snímek by měl zohlednit buď osobní perspektivu rodinného fotoalba, či lokální kontext místa, v němž žijete nebo pedagogicky působíte. V stručných návrzích na využití fotek se pokuste popsat, v čem může být osobní perspektiva rodiny či regionální zaměření snímku vhodné pro výuku o historii. Zašlete nám, prosím, fotografii v elektronickém formátu předem, abychom ji mohli vytisknout. Přihlížejte též k technické kvalitě snímku.