Zveme na historickou dílnu Ne/viditelné památníky

  • Termín: 14. 12. 2018, 10:00
  • Místo konání: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 462/20, Praha 2

Životopisné památníky, rodné domky, původní pracovny a další místa spojená s historickými osobnostmi tvoří specifickou vrstvu české muzejní krajiny. Mnohé z nich jsou otevřené jen na objednání a expozice jsou zakonzervované desítky let. Jiné prošly v posledních letech rekonstrukcí a lákají řadu návštěvníků. Co se na těchto místech vlastně vystavuje: literatura, národní dějiny, pohled do soukromí historických osobností? O čem vypovídá nezřídka zpětně inscenovaná autenticita těchto míst? Co nám řekne pohled na mapu těchto míst? Jak produktivně naložit s těmito místy školních exkurzí? Tyto a další otázky si klade historická dílna, která se odehraje ve dvou takovýchto objektech: v památníku Františka Palackého a Ladislava Riegra a v Muzeu Antonína Dvořáka.

Registrace na dílnu