Historická dílna: Muzeum komunismu ve věznici?

  • Termín: 10. 11. 2017, 10:15
  • Místo konání: Expozice Věznice Uherské Hradiště, Reduta, U Reduty 256, Uherské Hradiště

V budově bývalé věznice v Uherském Hradišti má vzniknout nová expozice. Společně někdejší vězení projdeme a budeme přemýšlet o možnostech, které skýtá jakožto výstavní prostor. V průběhu dílny se chceme dotknout otázek spojených s „muzealizací” tohoto místa, ale i obecnějších problémů vzpomínání na komunismus.

  • Má jít spíše o památník, či o muzeum?
  • Jakým způsobem vystavovat v „traumatizujících” prostorách připomínajících utrpení a násilí?
  • Jak vytvořit „didaktickou” expozici vhodnou pro návštěvy škol a jiných dětských kolektivů?
  • Jak vypadají expozice v jiných věznicích u nás a v zahraničí?

Zveme zvláště pedagogy, studenty vysokých škol a pracovníky muzeí a dalších kulturních institucí ke společné práci v interakci s historickými prameny. V rámci dílny bude možné navštívit expozici „Věznice Uherské Hradiště” a také prostory věznice samotné.

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT pod č.j. 8206/2015-1-377.

Kapacita dílny je již bohužel naplněna. Nadále je možné hlásit se jen jako náhradník na e-mailu anna.macourkova@ustrcr.cz

Program

10.15 – 11.00 Co jsou historické dílny? / Současný stav příprav na využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti

11.00 – 11.30 Muzeum komunismu

Zaměříme se na pojmy, které se v souvislosti s věznicí objevují ve veřejném prostoru, a na to, jaké rámce tyto pojmy nabízejí. Budou se nějak lišit “Muzeum komunismu”, “Muzeum státní represe”, “Památník totality” či “Dokumentační centrum komunistické represe”?

11.30 – 12.00 Procházka expozicí v muzeu     

Prohlídka expozice Slováckého muzea „Věznice Uherské Hradiště” zakomponovaná do programu dílny.

12.00 – 12.30 Přestávka s občerstvením

12.30 – 13.30 Vězeňská vycházka

Návštěva areálu bývalé věznice Uherské Hradiště spojená s aktivitou reflektující prostor věznice jako místo možné budoucí expozice.

13.30 – 13.50 Burza muzejních inspirací

Prostor pro diskusi nad následujícími tématy v kontextu „vystavování komunismu“: Práce s prameny v expozici, Didaktický rozměr muzejních expozic, Zahraniční inspirace, Vzpomínání na komunismus.

13.50 – 14.00 Přestávka na občerstvení

14.00 – 16.00 Muzeum komunismu ve věznici?

Shrnující aktivita, ve které bude prostor pro uplatnění dosavadní práce z předchozích částí dílny.