Pořádáme seminář pro učitele „Komiks pod lavicí“

  • Termín: 16. 03. 2018, 09:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Stále častěji narážíme na komiks jako zdroj představ žáků o minulosti. V posledních letech navíc vyšlo v češtině téměř nepřeberné množství různých komiksových děl dotýkajících se historie. Jak se v nich vyznat a jak je konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění? Seminář nabídne nejen odpovědi na tyto otázky, ale také zkušenosti z práce s konkrétními komiksy ve školách. Zvláštní prostor bude věnován Dějepisným sešitům: Toufar  a zkušenostem učitelů, kteří s Dějepisnými sešity pracovali ve výuce.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385 a je zdarma.

Program

9:00 – 9:45 Komiks a jeho potenciál ve školním vyučování

9:45 – 10:45 Workshop I. Práce s komiksem „před“ školou, práce s komiksem ve škole, práce s komiksem mimo školu: Burza komiksových ukázek

Účastníci z řad lektorů i z řad učitelů budou prezentovat náměty vybrané ze svého oblíbeného komiksu

10:45 – 11:00 Přestávka na občerstvení

11:00 – 12:00 Workshop II. Toufar: Primární prameny skrze komiks (seznámení)

12:00 – 12:15 Přestávka na občerstvení

12:15– 13:45 Specifika komiksového vztahování se k minulosti: O aplikaci komiksu Toufar, souboru Dějiny v pohodě a díla Maus s praktikujícími učiteli

14.00 – 14.30 Závěrečné shrnutí