Soudobé dějiny ve škole: Jak učit o válce?

  • Termín: 31. 03. 2023, 09:30
  • Místo konání: Památník Zámeček, Průmyslová 558, Pardubice

Druhá světová válka patří mezi nejdůležitější historická témata současnosti. To platí při pohledu do školního vzdělávání, populární kultury, nově vznikajících muzejních expozic či do veřejných diskusí. Seminář se na téma zaměří v široce pojaté vzdělávací perspektivě –⁠ nahlédneme jej skrze muzejní expozice Památníku Zámeček, programy muzejní edukace či vzdělávací pomůcky založené na badatelské výuce. Jak vznikala nová expozice Památníku Zámeček na místě bývalého nacistického popraviště? Jaké prameny a metody lze využít při výuce dějepisu? Součástí semináře bude komentovaná prohlídka expozic i práce s konkrétními vzdělávacími materiály.

Před vstupem do areálu je k dispozici bezplatné parkoviště. K Památníku se lze dostat také prostřednictvím MHD, linky č. 27, 28, 2 a 12, zastávka „Černá za Bory, silo“ nebo „Zámeček“.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 635/2022-2-167.

Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem!

Program

9:30–10:00 Úvod
Úvodní část zaměřená na sdílení zkušeností účastníků a vymezení tématu.

10:00 – 11:00 Komentovaná prohlídka expozice
Expozice Památníku představují na úsporné ploše v dobovém i regionálním kontextu osudy protinacistického odboje. Komentovaná prohlídka představí příběh vzniku expozice, její koncept a vztah k historii místa.

11:00–11:15 přestávka na občerstvení

11:15–12:30 Válka a odboj v muzejní edukaci
Workshop navazující na předchozí část programu – zaměří se jak na výběr vhodných částí expozice pro didaktické zpracování, tak na reflexi použitých metod i možností spolupráce muzea a školy.

12:30–13:00 přestávka na oběd

13:00–14:30 Válka a odboj ve škole metodami badatelské výuky
Odpolední program semináře nabídne nejprve stručný přehled dostupných vzdělávacích pomůcek k tématu druhé světové války (HistoryLab.cz, Obrazy války a další). Jeho hlavní část však bude věnována konkrétní práci s těmito pomůckami se zaměřením na práci žáků s historickými prameny.

14:30–15.00 Závěr
Prostor pro shrnutí poznatků z celého semináře a zpětnou vazbu.