Pořádáme seminář pro učitele Odboj, odpor, disent – výuka sporných dějin

  • Termín: 01. 12. 2017, 09:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Představují kontroverzní témata pro výuku soudobých dějin či minulostních témat občanské výchovy spíše obtíž, nebo příležitost? Lze pracovat s nebezpečnými tématy bezpečně? Které postupy témata otevírají a mají šanci udržet nejen pozornost, ale též klima otevřenosti ve třídě? Český disent a třetí odboj mezi sporná historická témata patří a aktuálnost těchto sporů mohou zaznamenat i žáci a studenti. Na semináři vyzkoušíme náměty z nových tematických setů Charta 77 a Třetí odboj, nastíníme možnosti výuky s využitím kontroverze a poskytneme prostor pro diskusi o zkušenostech s výukou odboje, odporu a disentu v českých školách.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

Program

9.00 – 9.20: Úvod, vymezení cílů / Jaroslav Pinkas

9.20 – 10.30: Třetí odboj z pohledu sociálních věd a historiografie / Vojtěch Ripka, Karina Hoření

K odboji a odporu lze přistupovat různě a je možné se zaměřovat na různé aspekty těchto protestních aktivit. Zatímco některé přístupy téma spíše uzavírají a neposkytují možnost pustit se do hloubky, jiné naopak umožňují vysvětlit zdánlivé paradoxy odboje a odporu v Československu, pochopit jejich kontext a vývoj. Nabídneme několik konkrétních inspirativních postřehů vypůjčených z prostředí často mimo úzce chápanou historickou vědu.

10.30 – 10.45: Přestávka na kávu

10.45 – 12.00: Jak učit o Mašínech? / Jaroslav Pinkas

Protikomunistický odboj skupiny bratří Mašínů patří dodnes k nejdiskutovanějším událostem 50. let 20. století. Jak se vyhnout pasti moralizujících přístupů k dějinám? Jak zvládat kontroverze ve třídě spojené s tímto tématem plynoucí z odlišných rodinných tradic? Jak představit příběh Mašínů v delším časovém horizontu? Představíme didaktické inspirace ze severního Irska, které má s podobnými tématy bohatou zkušenost, i sety pramenů, využitelných ve výuce.

12.00 – 13.15: Kolektivizace a rolnické nepokoje v Dobrušce / Karina Hoření, Jiří Urban

V prosinci roku 1949 proběhla v Dobrušce pokojná manifestace místních rolníků namířená proti úředníkům okresního národního výboru prosazujícího kolektivizaci. Na konkrétním příkladě si demonstrujeme formy odporu proti státní politice a důsledky, který tento odpor pro jeho účastníky mohl mít.

13.15 – 13.45: Pauza na oběd

13.45 – 14.30: Charta 77 / Václav Sixta, Čeněk Pýcha

O střetávání se s režimem lze mluvit také v období tzv. normalizace. Klíčovým tématem je zde příběh společenství Charty 77. V rámci nové sekce webu Dejepis21.cz nazvané Charta 77-2017 jsme vytvořili stránku, odkazující na řadu témat spojených s disentem a také jeho obrazem v polistopadové společnosti. V této části semináře představíme obsah sekce a možnosti jejího didaktického využití.
14.30 – 15.00: Závěrečné shrnutí, evaluace

Registrace